Thể lệ chương trình săn Samsung Galaxy Note 8 giá 8.000.000đ

Thể lệ chương trình săn Samsung Galaxy Note 8 giá 8.000.000đ

Adayroi mở bán Samsung Galaxy Note 8 Tím khói giá 8.000.000đ. Ngày 22/01, 24/01 và 25/01/2018

18/01/2018 10:44