Đi Để Trở Về Đà Lạt Thân Thương

Đi Để Trở Về Đà Lạt Thân Thương

Có lẽ, Đà Lạt không phải là vùng đất của những giấc mơ, có nhiều giấc mơ chẳng thể lớn lên ở Đà Lạt. Nhưng Đà Lạt là nơi để chờ, để thân quen, để yêu thương và mong nhớ.

21/05/2018 04:00