Apple Watch Series 4 có mấy phiên bản, giá bao nhiêu, mua loại nào Apple Watch Series 4 có mấy phiên bản, giá bao nhiêu, mua loại nào

Dù có nhiều cải tiến hơn so với những đời trước của dòng đồng hồ thông minh Apple Watch nhưng Apple Watch Series 4 có mấy phiên bản và những tính năng nổi bật của nó là gì?

12/02/2019 10:48