Các phím tắt trong Excel

29/03/2016 12:35
Để rút ngắn thời gian làm việc và thao tác trên Excel, những phím tắt dưới dây sẽ giúp bạn dễ dàng làm chủ phần mềm xử lý văn bản này.

 

Phím tắt ra đời cho phép người dùng thực hiện các thao tác nhanh hơn trên bàn phím mà không phải tốn nhiều thời gian để chuyển đổi giữa chuộtbàn phím. Dưới đây là tập hợp một số phím tắt thông dụng nhất cho người dùng máy tính thường xuyên sử dụng Excel.

Alt + Enter: Bắt đầu dòng mới trong ô

Esc:  Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi

Ctrl + Y (hoặc F4):  Lặp lại thao tác vừa làm

Ctrl + Delete: Xóa tất cả dữ liệu trong một dòng

Ctrl + D: Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới

Ctrl + R:  Chép dữ liệu từ bên trái qua phải

Shift + Enter: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn

Tab: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển qua phải vùng chọn

Shift + Tab: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển qua trái vùng chọn

=: Bắt đầu một công thức

F2:  Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô

Ctrl + F3: Đặt tên cho vùng chọn

F3: Dán một tên đã đặt trong công thức

F9: Cập nhật tính toán các sheet trong Workbook đang mở

Shift + F9: Cập nhật tính toán trong Sheet hiện hành

Alt + =: Chèn công thức AutoSum

Ctrl + ; : Cập nhật ngày tháng

Ctrl + Shift + : :Nhập thời gian

Ctrl + K: Chèn cột Hyperlink

Ctrl + Shift + " : Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành

Ctrl + ' : Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành

Ctrl + A:  Hiển thị Formular Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức

Ctrl + Shift + A:  Chèn dấu () và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức

Ctrl + 1:  Hiển thị lệnh Cell trong menu Format

Ctrl + Shift + ~ : Định dạng số kiểu General

Ctrl + Shift + $: Định dạng số kiểu Currency với hai chữ số thập phân

Ctrl + Shift + %: Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)

Ctrl + Shift + ^: Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân

Ctrl + Shift + #: Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm

Ctrl + Shift + ?: Định dạng kiểu Number với hai chữ số thập phân

Ctrl + Shift + &: Thêm đường viền ngoài

Ctrl + Shift + - : Bỏ đường viền ngoài

Ctrl + B:  Bật/tắt chế độ chữ đậm

Ctrl + I: Bật/tắt chế độ chữ nghiêng

Ctrl + U: Bật/tắt chế độ gạch dưới chữ

Ctrl + 5: Bật/tắt chế độ gạch giữa

Ctrl + 9:  Ẩn dòng

Ctrl + Shift + ( : Hiển thị dòng ẩn

Đây chỉ là những phím tắt giúp hỗ trợ các thao tác của bạn trên Excel, nếu bạn muốn học hỏi hay muốn hiểu rõ hơn về công cụ xử lý văn bản hữu ích này bạn có thể tham khảo thêm các sách hướng dẫn về Excel

Từ khóa

Tags