Cúng giải hạn rằm tháng giêng cần chuẩn bị những gì? Văn khấn thế nào Cúng giải hạn rằm tháng giêng cần chuẩn bị những gì? Văn khấn thế nào

Với mong muốn hóa giải vận xấu về sức khỏe, sự nghiệp, tình cảm đồng thời mong ước một năm may mắn, bình an, nhiều người Việt thường cúng giải hạn rằm tháng giêng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết sắm lễ, khấn đúng. Tham khảo bài viết sau để biết cách sửa soạn đúng với nghi lễ truyền thống nhé.

11/03/2019 14:48