Giác mạc mỏng có nên mổ Lasik không, nguyên nhân, giải pháp thay thế Giác mạc mỏng có nên mổ Lasik không, nguyên nhân, giải pháp thay thế

Mổ mắt sao cho an toàn đang là vấn đề được mọi người quan tâm. Phương pháp Lasik có thật sự an toàn hay không? Giác mạc mỏng có nên mổ Lasik hay không? Chi phí cho phương pháp này là như thế nào?

12/04/2019 11:02