CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “MỞ THẺ CITI PREMIERMILES, CITI REWARDS NHẬN E-VOUCHER CỦA ADAYROI”

13/03/2019 14:14
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỞ THẺ CITI PREMIERMILES, CITI REWARDS NHẬN E-VOUCHER CỦA ADAYROI

 

1. Phạm vi Khuyến mại:

Chương trình khuyến mại “Mở thẻ Citi PremierMiles, Citi Rewards nhận phiếu quà tặng điện tử (e-voucher) của Adayroi” áp dụng tại Ngân hàng Citibank, N.A. – chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng Citibank, N.A., - chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (gọi chung là “Citibank”) dành cho Chủ thẻ tín dụng chính Citi PremierMiles, Citi Rewards được phát hành bởi Citibank tại Việt Nam.

2. Thời gian Khuyến mại:                

Hồ sơ đầy đủ nộp trong khoảng thời gian từ ngày 01/07/2019 đến 31/12/2019 (bao gồm cả 2 ngày) tại Hà Nội và Hồ Chí Minh và được Citibank chấp thuận cấp thẻ trước ngày 15/01/2020.

3. Sản phẩm Khuyến mại:

Thẻ tín dụng chính Citi PremierMiles, Citi Rewards phát hành bởi Citibank tại Việt Nam.

4. Nội dung Chương trình Khuyến mại:

Khách hàng thông qua các kênh trực tuyến của Adayroi để truy cập và để lại thông tin liên lạc, đăng ký mở thẻ tín dụng chính Citi PremierMiles, Citi Rewards thành công và đáp ứng được tất cả các điều kiện khác của Khách hàng hợp lệ như quy định tại Điều 5 dưới đây sẽ nhận được phiếu quà tặng điện tử (e-voucher) của Adayroi theo từng sản phẩm như sau:

 

Sản phẩm

Trị giá

Điều kiện chi tiêu

(bao gồm mua lẻ và rút tiền mặt)

Citi PremierMiles

VND 3.5 triệu

VND 7 triệu

Citi Rewards

VND 2.5 triệu

VND 5 triệu

5. Khách hàng Hợp lệ:

Khách hàng cá nhân phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

 • Khách hàng phải đăng ký tham gia Chương trình thông qua các kênh trực tuyến của Adayroi;

 • Khách hàng đăng ký làm Chủ thẻ tín dụng chính Citi PremierMiles, Citi Rewards bằng cách điền đầy đủ thông tin, hoàn tất Mẫu Đơn Mở Tài Khoản và Đăng Ký Sản Phẩm Citibank, cung cấp đầy đủ hồ sơ cần thiết trong Thời gian Khuyến mại và được Citibank chấp thuận cấp thẻ;

 • Khách hàng không phải là chủ thẻ chính của bất kỳ thẻ Citibank nào sau đây: PremierMiles, Cash Back, Rewards, Simplicity+ trong suốt 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ mở thẻ tín dụng mới để tham gia chương trình này;

 • Khách hàng không đóng thẻ tín dụng tham gia nhận quà tặng tương ứng trong thời gian diễn ra Chương trình;

 • Khách hàng khi tham gia phải thanh toán đầy đủ Phí Tham Gia của thẻ Tín Dụng tương ứng;

 • Khách hàng phải có Giao dịch Mua lẻ hoặc rút tiền mặt trên thẻ tín dụng Citi PremierMiles với tổng trị giá tối thiểu là 7 triệu VNĐ trong vòng 60 ngày kể từ ngày Khách hàng đăng ký thẻ thành công; hoặc

Khách hàng phải có Giao dịch Mua lẻ hoặc rút tiền mặt trên thẻ tín dụng Citi Rewards với tổng trị giá tối thiểu là 5 triệu VNĐ trong vòng 60 ngày kể từ ngày Khách hàng đăng ký thẻ thành công;

 • Khách hàng phải có xếp hạng tín dụng tốt, dựa theo quyết định của Citibank và tại thời điểm tổng kết Chương trình;

 • Không áp dụng cho khách hàng Citigold. Trong trường hợp khách hàng Citigold muốn tham gia Chương trình thì phải trả đầy đủ phí tham gia cho thẻ tín dụng Citibank.

 • Khách hàng không phải là nhân viên chính thức của ngân hàng Citibank;

 • Khách hàng không phải là cá nhân cư trú thuộc Liên Minh Châu Âu (EU) hoặc trong Khu Vực Kinh Tế Châu Âu (EEA);và

 • Khách hàng không phải là người mang quốc tịch Mỹ hoặc thường trú nhân Mỹ.

Sau đây gọi là “Khách hàng Hợp lệ”.

CHÚ Ý: Khách hàng Hợp lệ chỉ được nhận Quà tặng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, điều khoản của chương trình.

6. Quà tặng:

Mỗi Khách hàng Hợp lệ chỉ được nhận tối đa một (01) phiếu quà tặng điện tử (e-voucher) của Adayroi.

Điều kiện sử dụng:

 • E-voucher chỉ được sử dụng để mua sắm các hàng hóa/dịch vụ trên trang web của Adayroi www.adayroi.com, ngoại trừ một số loại hàng hóa bị hạn chế thực hiện khuyến mại theo quy định của pháp luật và chính sách của Adayroi vào từng thời điểm.
 • E-voucher không được quy đổi thành tiền và trong trường hợp giá trị đơn hàng thấp hơn giá trị e-voucher, khách hàng sẽ không được thanh toán tiền thừa. Trong trường hợp giá trị đơn hàng cao hơn giá trị của e-voucher, khách hàng sẽ phải thanh toán thêm phần chênh lệch.
 • Các đơn hàng đã thanh toán bằng e-voucher sẽ không được hủy đơn hàng hoặc không được trả lại hàng theo chính sách đổi trả của Adayroi. Nếu hủy hoặc trả lại khách hàng sẽ không được hoàn lại tiền. Khách hàng có thể đổi hàng có cùng giá trị hoặc có giá trị cao hơn.

7. Phát Quà tặng:

 • Khách hàng hợp lệ có thể nhận e-voucher của Adayroi thông báo qua tin nhắn SMS từ Citibank trong vòng 90 ngày đến 120 ngày kể từ ngày Khách hàng đăng ký thẻ thành công.
 • E-voucher có giá trị sử dụng trong vòng 03 tháng kể từ ngày mã e-voucher được gửi đến Khách hàng.
 • Thời gian giải quyết bất kỳ khiếu nại liên quan đến việc nhận e-voucher là 180 ngày kể từ ngày Khách hàng đăng ký thẻ thành công.

8. Khách hàng Hợp lệ không được đóng thẻ trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc Chương trình, hoặc theo toàn quyển thẩm tra của Citibank hoặc không có điểm xếp hạng tín dụng tốt thì ngân hàng bảo lưu quyền thu hồi lại giá trị của e-voucher Adayroi mà khách hàng này đã nhận hoặc quy đổi khi tham gia Chương trình và khấu trừ giá trị của e-voucher Adayroi đó từ bất kỳ tài khoản nào mà Khách hàng Hợp lệ đó mở tại Citibank.

E-voucher Adayroi không phải do Citibank cung cấp. E-voucher Adayroi này được cung cấp bởi Adayroi theo điều kiện và điều khoản do Adayroi quy định, và Citibank không chịu trách nhiệm dưới hình thức nào liên quan tới e-voucher đó. E-voucher này không được Citibank chứng nhận và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào việc đưa thêm bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào vào chương trình khuyến mãi này cũng sẽ không được hiểu là Citibank xác nhận hoặc giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Khách hàng Hợp lệ sẽ bị ràng buộc bởi các Điều kiện và Điều khoản của nhà cung cấp e-voucher. Trong trường hợp có thắc mắc hay khiếu nại liên quan đến e-voucher, Khách hàng Hợp lệ vui lòng liên hệ trực tiếp nhà cung cấp.

9. Citibank có toàn quyền từ chối trao e-voucher cho bất kỳ Khách hàng nào mà Citibank, theo toàn quyền quyết định của mình, cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ, chưa mở thẻ thành công, hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của Chương trình. Citibank có quyền đổi

10. Citibank có thể liên lạc với Khách hàng qua số điện thoại/email đã đăng ký với Citibank để xác minh một số thông tin và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu cần thiết.

11. Khi Citibank cho là cần thiết, Citibank sẽ có toàn quyền thay đổi quà tặng tương ứng với từng sản phẩm bằng sản phẩm khuyến mại khác có giá trị tương đương, nhưng không vượt quá giá trị được đề cập trong Điều 4 của các Điều Khoản và Điều Kiện trong bất kỳ trường hợp nào.

12. Ngoài những điều khoản được quy định rõ ràng trong đây, Citibank không có thêm bất kỳ cam kết hay đảm bảo nào, dù là rõ ràng hay ngầm hiểu, về chất lượng và sự phù hợp của e-voucher hoặc bất kỳ quà tặng nào. Citibank không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp e-voucher không được quy đổi thành công theo Chương trình.

13. Citibank, những công ty liên kết của Citibank, giám đốc, nhân viên và người đại diện tương ứng của Citibank và những công ty liên kết này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở những mất mát gián tiếp và phái sinh) hoặc bất kỳ tai nạn cá nhân nào xảy ra từ việc tham gia vào Chương trình hoặc do việc tiếp nhận hoặc sử dụng e-voucher, hoặc bất kỳ quà tặng hoặc dịch vụ nào, ngoại trừ những trách nhiệm được luật pháp quy định.

14. Với việc chấp nhận hay tiếp nhận e-voucher, Khách hàng hay người nhận quà đồng ý đảm bảo và sẽ giữ cho Citibank, những công ty liên kết của Citibank, giám đốc, nhân viên và người đại diện của Citibank và những công ty liên kết này không bị thiệt hại bởi những khiếu kiện, hành động, khởi kiện, xét xử, thiệt hại, tổn thất, chi phí phát sinh hay trách nhiệm nào dành cho Citibank, những công ty liên kết của Citibank, và giám đốc, nhân viên và người đại diện của Citibank và những công ty liên kết này do có liên quan đến việc tham gia vào Chương trình hoặc tiếp nhận hoặc sử dụng e-voucher hoặc Quà tặng.

15. Citibank không có bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các khoản thuế phát sinh từ e-voucher. Bất kỳ khoản thuế nào hoặc việc chi trả khoản thuế cho cơ quan thuế do việc tiếp nhận e-voucher và/hoặc Quà tặng sẽ là trách nhiệm của Khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm tự tìm hiểu về những khoản thuế phát sinh cho mình từ ý kiến của chuyên gia.

16. Các Điều khoản và Điều kiện này được lập thành 2 bản: tiếng Anh và tiếng Việt. Bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng nếu có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn giữa 2 bản. Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của Citibank là quyết định cuối cùng.

Bằng việc tham gia Chương trình Khuyến mại này, Khách Hàng mặc định chấp thuận tất cả các Điều khoản và Điều Kiện của Chương trình Khuyến mại được liệt kê trên.

Từ khóa