Danh sách Khách Hàng đủ điều kiện tham gia chương trình "Khai Hội Xuân Rước Tivi 60 inch cùng Wilmar"

18/04/2018 02:40
Thời gian: 01.03.2018 - 31.03.2018

Quà tặng:

Phần quà 1: 01 Tivi LED Full HD Sharp 60 inch LC-60LE275X trị giá 17 triệu, hoặc chiếc tivi có giá trị tương đương với giá 0đ.
Phần quà 2: 02 phần quà là 2 năm sử dụng dầu ăn Neptune trị giá 1.152.000đ/phần với giá 0đ (tương đương với 24 chai Neptune 1L)
Phần quà 3: 03 phần quà là 1 năm sử dụng dầu ăn Neptune trị giá 576.000đ/phần với giá 0đ (tương đương với 12 chai Neptune 1L)
Phần quà 4: 20 phần quà là 1 chai Dầu đậu nành Simply 5L và 2 gói bột chiên giòn Meizan 1kg trị giá 315.100đ/phần với giá 0đ


Cách thức gửi quà tặng:

1. Adayroi sẽ xét tặng quà theo thứ tự từ Phần quà 1 đến Phần quà 4. Mỗi khách hàng chỉ được nhận 1 phần quà. Trong trường hợp khách hàng đủ điều kiện nhận nhiều phần quà, thì sẽ chỉ được nhận phần quà cao nhất, và sẽ nhường phần quà còn lại cho khách hàng có số thứ tự kế tiếp (x+1).
- Khách hàng có mã đơn hàng số thứ tự là 2018 trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được phần quà 1.
- Khách hàng có mã đơn hàng số thứ tự 1000 và 1500 trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được phần quà 2.
- Khách hàng có mã đơn hàng số thứ tự 400, 500, 600 trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được phần quà 3.
- Khách hàng có mã đơn hàng số thứ tự 100 đến 119 trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được phần quà 4.

2. Adayroi sẽ gởi tặng mã voucher với trị giá tương đương giá trị của giải thưởng để khách hàng lên Adayroi đặt mua giải thưởng tương ứng với giá 0đ từ 16/4 – 30/4/2018.
Mua hàng tại đây


Danh sách Khách Hàng đủ điều kiện tham gia chương trình:

STT Mã đơn hàng Ngày đặt hàng Giờ đặt hàng  Giá trị đơn hàng   Quà tặng 
1 8034407000 3/1/2018 3/1/18 9:12:35                             1,387,729 Không trúng quà
2 7123682270 3/1/2018 3/1/18 15:31:53                                248,000 Không trúng quà
3 8027221630 3/1/2018 3/1/18 16:21:58                             1,051,700 Không trúng quà
4 8022721910 3/2/2018 3/2/18 10:15:01                                236,500 Không trúng quà
5 8031644400 3/2/2018 3/2/18 15:37:50                                377,655 Không trúng quà
6 8039270300 3/2/2018 3/2/18 16:53:53                                248,000 Không trúng quà
7 8029773230 3/2/2018 3/2/18 20:57:17                                213,800 Không trúng quà
8 8026221430 3/3/2018 3/3/18 9:40:31                                427,376 Không trúng quà
9 8028895710 3/3/2018 3/3/18 9:55:34                                236,500 Không trúng quà
10 8028492720 3/3/2018 3/3/18 11:18:19                                248,000 Không trúng quà
11 8032610600 3/4/2018 3/4/18 12:04:35                                213,649 Không trúng quà
12 8032940600 3/4/2018 3/4/18 12:06:54                                213,649 Không trúng quà
13 8036940600 3/4/2018 3/4/18 12:09:44                                213,649 Không trúng quà
14 8033823700 3/4/2018 3/4/18 14:08:55                                355,861 Không trúng quà
15 8031510400 3/4/2018 3/4/18 14:35:24                                510,100 Không trúng quà
16 8038682600 3/5/2018 3/5/18 9:58:12                                211,412 Không trúng quà
17 8034740800 3/5/2018 3/5/18 10:42:21                                224,200 Không trúng quà
18 8033855700 3/5/2018 3/5/18 11:27:29                                251,600 Không trúng quà
19 8022903040 3/5/2018 3/5/18 11:58:20                                212,904 Không trúng quà
20 8032632400 3/5/2018 3/5/18 12:12:50                                236,500 Không trúng quà
21 8017728350 3/5/2018 3/5/18 17:08:20                                224,200 Không trúng quà
22 8032409010 3/6/2018 3/6/18 0:20:43                                609,700 Không trúng quà
23 8033376400 3/6/2018 3/6/18 9:39:21                                213,800 Không trúng quà
24 8026837030 3/6/2018 3/6/18 10:45:19                                258,000 Không trúng quà
25 8035010110 3/6/2018 3/6/18 11:14:41                                209,652 Không trúng quà
26 8026706930 3/6/2018 3/6/18 11:31:31                                247,000 Không trúng quà
27 7125764070 3/6/2018 3/6/18 12:06:38                                204,960 Không trúng quà
28 8031504600 3/6/2018 3/6/18 12:25:31                                240,000 Không trúng quà
29 8034416210 3/6/2018 3/6/18 19:59:10                                240,000 Không trúng quà
30 8030019210 3/6/2018 3/6/18 20:12:19                                236,500 Không trúng quà
31 8031127210 3/6/2018 3/6/18 23:08:27                                249,200 Không trúng quà
32 8034610210 3/7/2018 3/7/18 2:57:13                                295,500 Không trúng quà
33 8034308410 3/7/2018 3/7/18 9:38:43                                236,500 Không trúng quà
34 8031022410 3/7/2018 3/7/18 11:23:03                                224,200 Không trúng quà
35 8037149800 3/7/2018 3/7/18 12:48:46                                224,200 Không trúng quà
36 8030219410 3/7/2018 3/7/18 14:19:18                                226,900 Không trúng quà
37 8022103700 3/7/2018 3/7/18 15:06:41                                225,500 Không trúng quà
38 8036708100 3/8/2018 3/8/18 7:21:49                                263,160 Không trúng quà
39 8022248820 3/8/2018 3/8/18 10:15:55                                236,500 Không trúng quà
40 8020749200 3/8/2018 3/8/18 20:12:29                                236,500 Không trúng quà
41 8026649530 3/9/2018 3/9/18 9:15:43                                216,890 Không trúng quà
42 8030643500 3/9/2018 3/9/18 9:16:17                                391,684 Không trúng quà
43 8032386810 3/9/2018 3/9/18 11:13:14                                248,000 Không trúng quà
44 8030509910 3/9/2018 3/9/18 14:10:09                                438,600 Không trúng quà
45 8036831710 3/9/2018 3/9/18 19:02:31                                207,800 Không trúng quà
46 8030762600 3/9/2018 3/9/18 20:44:04                                224,200 Không trúng quà
47 8020448920 3/10/2018 3/10/18 9:38:30                                236,500 Không trúng quà
48 8034346910 3/10/2018 3/10/18 9:59:14                                239,250 Không trúng quà
49 8033956810 3/10/2018 3/10/18 11:04:54                                224,200 Không trúng quà
50 8039377910 3/10/2018 3/10/18 11:29:29                                247,033 Không trúng quà
51 8025548530 3/10/2018 3/10/18 11:56:04                                279,553 Không trúng quà
52 8034787910 3/10/2018 3/10/18 15:20:57                                217,770 Không trúng quà
53 8012171020 3/10/2018 3/10/18 15:54:33                                236,500 Không trúng quà
54 8039525020 3/10/2018 3/10/18 16:26:58                                561,200 Không trúng quà
55 8035235510 3/10/2018 3/10/18 20:35:27                                236,500 Không trúng quà
56 8037283020 3/10/2018 3/10/18 20:51:17                                415,600 Không trúng quà
57 8036191810 3/10/2018 3/10/18 22:53:26                                234,700 Không trúng quà
58 8024895620 3/10/2018 3/10/18 23:36:37                                697,200 Không trúng quà
59 8035802500 3/11/2018 3/11/18 8:42:33                                248,000 Không trúng quà
60 8035345120 3/11/2018 3/11/18 9:09:31                                213,500 Không trúng quà
61 8035038120 3/11/2018 3/11/18 11:59:27                                208,000 Không trúng quà
62 8034035120 3/11/2018 3/11/18 13:08:27                                254,065 Không trúng quà
63 8038705020 3/11/2018 3/11/18 17:02:21                                207,105 Không trúng quà
64 8034179120 3/11/2018 3/11/18 20:54:42                                210,800 Không trúng quà
65 8031453010 3/12/2018 3/12/18 14:22:12                                236,500 Không trúng quà
66 8035461320 3/12/2018 3/12/18 16:51:51                                236,500 Không trúng quà
67 8034792710 3/12/2018 3/12/18 20:02:39                                248,000 Không trúng quà
68 8032507420 3/13/2018 3/13/18 9:45:52                                236,500 Không trúng quà
69 8039107420 3/13/2018 3/13/18 9:47:55                                400,775 Không trúng quà
70 8030138000 3/13/2018 3/13/18 13:51:11                                248,000 Không trúng quà
71 8036362420 3/13/2018 3/13/18 15:24:01                                217,770 Không trúng quà
72 8038221520 3/13/2018 3/13/18 20:32:47                                213,800 Không trúng quà
73 8032549910 3/13/2018 3/13/18 22:31:04                                201,025 Không trúng quà
74 8039011820 3/14/2018 3/14/18 9:59:54                                663,000 Không trúng quà
75 8030328620 3/14/2018 3/14/18 11:36:35                                217,770 Không trúng quà
76 8036306410 3/14/2018 3/14/18 13:26:44                                201,025 Không trúng quà
77 8032675420 3/14/2018 3/14/18 15:12:39                                206,400 Không trúng quà
78 8038756820 3/14/2018 3/14/18 15:37:09                                419,900 Không trúng quà
79 8031001920 3/14/2018 3/14/18 17:25:37                                277,100 Không trúng quà
80 8030756700 3/15/2018 3/15/18 1:09:19                                236,500 Không trúng quà
81 8032185420 3/15/2018 3/15/18 11:25:46                                460,020 Không trúng quà
82 8038263030 3/15/2018 3/15/18 16:21:18                                224,200 Không trúng quà
83 8037712600 3/15/2018 3/15/18 20:22:45                                512,400 Không trúng quà
84 8026929630 3/16/2018 3/16/18 9:06:52                                520,413 Không trúng quà
85 8039158720 3/16/2018 3/16/18 9:18:11                                977,345 Không trúng quà
86 8032265220 3/16/2018 3/16/18 9:36:19                                394,403 Không trúng quà
87 8033065020 3/16/2018 3/16/18 9:47:58                                337,280 Không trúng quà
88 8033046330 3/16/2018 3/16/18 9:49:50                                270,600 Không trúng quà
89 8031279600 3/16/2018 3/16/18 9:53:00                                222,048 Không trúng quà
90 8036713530 3/16/2018 3/16/18 10:20:59                                217,163 Không trúng quà
91 8031038110 3/16/2018 3/16/18 12:52:12                                201,780 Không trúng quà
92 8039605530 3/16/2018 3/16/18 13:38:05                                212,850 Không trúng quà
93 8032605530 3/16/2018 3/16/18 13:49:53                                212,850 Không trúng quà
94 8038225530 3/16/2018 3/16/18 13:56:27                                212,850 Không trúng quà
95 8032905530 3/16/2018 3/16/18 13:59:18                                212,850 Không trúng quà
96 8036835530 3/16/2018 3/16/18 14:01:45                                212,850 Không trúng quà
97 8027703230 3/16/2018 3/16/18 14:02:27                                248,000 Không trúng quà
98 8032518230 3/16/2018 3/16/18 14:06:05                                212,850 Không trúng quà
99 8037935530 3/16/2018 3/16/18 14:08:30                                212,850 Không trúng quà
100 8032554030 3/16/2018 3/16/18 14:20:16                                212,850 Phần Quà 4
101 8033143530 3/16/2018 3/16/18 14:51:49                                212,850 Phần Quà 4
102 8034550430 3/16/2018 3/16/18 16:01:52                                264,850 Phần Quà 4
103 8024484710 3/16/2018 3/16/18 16:14:27                                201,780 Phần Quà 4
104 8033076230 3/16/2018 3/16/18 16:15:45                                201,780 Cùng tài khoản với STT 103
105 8032445530 3/16/2018 3/16/18 18:05:37                                212,850 Phần Quà 4
106 8037931530 3/16/2018 3/16/18 18:07:45                                212,850 Phần Quà 4
107 8037052530 3/16/2018 3/16/18 22:04:08                                212,850 Phần Quà 4
108 8034948310 3/17/2018 3/17/18 4:23:20                                316,695 Phần Quà 4
109 8030177530 3/17/2018 3/17/18 8:51:19                                206,688 Phần Quà 4
110 8037715530 3/17/2018 3/17/18 9:07:40                                212,850 Phần Quà 4
111 8039090430 3/17/2018 3/17/18 9:09:46                                201,780 Phần Quà 4
112 8031386530 3/17/2018 3/17/18 9:24:08                                212,850 Phần Quà 4
113 8031406630 3/17/2018 3/17/18 12:45:49                                201,780 Phần Quà 4
114 8031548530 3/17/2018 3/17/18 14:06:48                                212,850 Phần Quà 4
115 8021756420 3/17/2018 3/17/18 15:38:48                                219,900 Phần Quà 4
116 8027610820 3/17/2018 3/17/18 15:49:42                                291,000 Phần Quà 4
117 8035776530 3/17/2018 3/17/18 17:33:20                                212,850 Phần Quà 4
118 8021296530 3/17/2018 3/17/18 20:04:06                                212,850 Phần Quà 4
119 8033399120 3/18/2018 3/18/18 4:15:56                                225,605 Phần Quà 4
120 8031328530 3/18/2018 3/18/18 8:03:19                                394,449 Phần Quà 4
121 8019502350 3/18/2018 3/18/18 11:44:28                                212,850 Không trúng quà
122 8037838630 3/18/2018 3/18/18 15:57:10                                212,850 Không trúng quà
123 8031669910 3/18/2018 3/18/18 18:11:42                                212,850 Không trúng quà
124 8032058620 3/18/2018 3/18/18 20:49:16                                201,780 Không trúng quà
125 8020665000 3/18/2018 3/18/18 21:50:17                                212,850 Không trúng quà
126 8036306230 3/19/2018 3/19/18 1:12:18                                201,025 Không trúng quà
127 8033045730 3/19/2018 3/19/18 8:50:37                                400,350 Không trúng quà
128 8032783630 3/19/2018 3/19/18 9:08:20                                202,854 Không trúng quà
129 8031579630 3/19/2018 3/19/18 9:39:05                                201,780 Không trúng quà
130 8035583500 3/19/2018 3/19/18 9:47:48                                212,850 Không trúng quà
131 8032703830 3/19/2018 3/19/18 10:39:29                                212,850 Không trúng quà
132 8031604830 3/19/2018 3/19/18 11:15:55                                212,850 Không trúng quà
133 8022504730 3/19/2018 3/19/18 11:43:58                                212,850 Không trúng quà
134 8038613830 3/19/2018 3/19/18 11:55:01                                201,780 Không trúng quà
135 8030539730 3/19/2018 3/19/18 14:06:00                                201,780 Không trúng quà
136 8038698730 3/19/2018 3/19/18 16:55:37                                212,850 Không trúng quà
137 8036563330 3/19/2018 3/19/18 17:40:41                                201,780 Không trúng quà
138 8027734710 3/19/2018 3/19/18 18:32:53                                212,850 Không trúng quà
139 8039952830 3/19/2018 3/19/18 18:55:05                                201,780 Không trúng quà
140 8038421630 3/19/2018 3/19/18 21:54:48                                212,850 Không trúng quà
141 8036718720 3/20/2018 3/20/18 9:06:06                                402,050 Không trúng quà
142 8035227930 3/20/2018 3/20/18 9:54:12                                201,780 Không trúng quà
143 8030749120 3/20/2018 3/20/18 10:13:38                                212,850 Không trúng quà
144 8031224630 3/20/2018 3/20/18 10:50:43                                212,850 Không trúng quà
145 8024868500 3/20/2018 3/20/18 12:24:44                                212,850 Không trúng quà
146 8035734040 3/20/2018 3/20/18 12:27:09                                496,000 Không trúng quà
147 8033183220 3/20/2018 3/20/18 13:45:56                                212,850 Không trúng quà
148 8038996600 3/20/2018 3/20/18 14:29:42                                212,850 Không trúng quà
149 8038065040 3/20/2018 3/20/18 15:17:10                                236,500 Không trúng quà
150 8039995710 3/20/2018 3/20/18 15:17:24                                201,780 Không trúng quà
151 8038312630 3/20/2018 3/20/18 15:22:38                                236,500 Không trúng quà
152 8033268930 3/20/2018 3/20/18 16:24:53                                201,780 Không trúng quà
153 8034171140 3/20/2018 3/20/18 16:56:08                                212,850 Không trúng quà
154 8019655540 3/20/2018 3/20/18 21:55:52                                236,500 Không trúng quà
155 8034327730 3/21/2018 3/21/18 0:56:39                                212,850 Không trúng quà
156 8034206930 3/21/2018 3/21/18 1:06:26                                212,850 Không trúng quà
157 8036346830 3/21/2018 3/21/18 6:53:45                                210,947 Không trúng quà
158 8038987930 3/21/2018 3/21/18 8:14:02                                376,890 Không trúng quà
159 8036598040 3/21/2018 3/21/18 9:22:02                                212,850 Không trúng quà
160 8033411240 3/21/2018 3/21/18 9:49:14                                212,850 Không trúng quà
161 8032089120 3/21/2018 3/21/18 10:12:38                                201,780 Không trúng quà
162 8033948140 3/21/2018 3/21/18 11:32:52                                201,780 Không trúng quà
163 8030601240 3/21/2018 3/21/18 12:40:41                                212,850 Không trúng quà
164 8038932400 3/21/2018 3/21/18 13:00:18                                236,500 Không trúng quà
165 8038951240 3/21/2018 3/21/18 17:01:09                                201,780 Không trúng quà
166 8034732240 3/21/2018 3/21/18 17:27:53                                201,780 Không trúng quà
167 8039637240 3/21/2018 3/21/18 22:56:10                                212,850 Không trúng quà
168 8032796230 3/21/2018 3/21/18 23:10:22                                212,850 Không trúng quà
169 8033981240 3/22/2018 3/22/18 7:32:06                                314,000 Không trúng quà
170 8036407140 3/22/2018 3/22/18 9:03:22                                201,780 Không trúng quà
171 8032286240 3/22/2018 3/22/18 9:55:36                                212,850 Không trúng quà
172 8031426340 3/22/2018 3/22/18 14:52:15                                201,780 Không trúng quà
173 8038413440 3/22/2018 3/22/18 15:13:40                                248,000 Không trúng quà
174 8039237340 3/22/2018 3/22/18 15:50:46                                628,000 Không trúng quà
175 8036322440 3/22/2018 3/22/18 16:43:40                                201,780 Không trúng quà
176 8030266800 3/22/2018 3/22/18 17:53:18                                212,850 Không trúng quà
177 8031281140 3/22/2018 3/22/18 21:44:16                                496,000 Không trúng quà
178 8039388240 3/22/2018 3/22/18 21:47:55                                201,780 Không trúng quà
179 8036081140 3/22/2018 3/22/18 21:59:02                                248,000 Không trúng quà
180 8032562440 3/23/2018 3/23/18 8:41:05                                201,780 Không trúng quà
181 8033160440 3/23/2018 3/23/18 9:21:58                                337,614 Không trúng quà
182 8034425440 3/23/2018 3/23/18 9:58:45                                236,500 Không trúng quà
183 8034280440 3/23/2018 3/23/18 12:27:29                                201,780 Không trúng quà
184 8031745530 3/23/2018 3/23/18 14:25:33                                443,000 Không trúng quà
185 8035955440 3/23/2018 3/23/18 15:48:04                                201,780 Không trúng quà
186 8034143540 3/23/2018 3/23/18 17:09:29                                236,500 Không trúng quà
187 8030300240 3/23/2018 3/23/18 23:18:11                                212,850 Không trúng quà
188 8035886340 3/24/2018 3/24/18 8:25:47                                452,791 Không trúng quà
189 8038207440 3/24/2018 3/24/18 9:27:07                                392,599 Không trúng quà
190 8039025440 3/24/2018 3/24/18 11:26:06                                212,850 Không trúng quà
191 8033274540 3/24/2018 3/24/18 12:35:37                                212,850 Không trúng quà
192 8036601640 3/24/2018 3/24/18 12:38:10                                212,850 Không trúng quà
193 8030901640 3/24/2018 3/24/18 13:42:02                                297,800 Không trúng quà
194 8034129540 3/24/2018 3/24/18 14:09:37                                245,550 Không trúng quà
195 8038270540 3/24/2018 3/24/18 16:16:27                                248,000 Không trúng quà
196 8031207640 3/24/2018 3/24/18 20:34:05                                201,780 Không trúng quà
197 8035159800 3/24/2018 3/24/18 21:41:39                                201,780 Không trúng quà
198 8038579240 3/25/2018 3/25/18 0:17:42                                201,780 Không trúng quà
199 8038735240 3/25/2018 3/25/18 9:00:18                                266,446 Không trúng quà
200 8033342640 3/25/2018 3/25/18 9:35:13                                201,780 Không trúng quà
201 8039577440 3/25/2018 3/25/18 9:44:47                                300,812 Không trúng quà
202 8022048530 3/25/2018 3/25/18 11:27:45                                212,850 Không trúng quà
203 8036689540 3/25/2018 3/25/18 12:18:10                                212,850 Không trúng quà
204 8038847640 3/25/2018 3/25/18 16:24:05                                236,500 Không trúng quà
205 8038741630 3/25/2018 3/25/18 18:42:22                                212,850 Không trúng quà
206 8031429720 3/25/2018 3/25/18 20:58:36                                201,780 Không trúng quà
207 8025981230 3/26/2018 3/26/18 4:02:50                                201,025 Không trúng quà
208 8014184420 3/26/2018 3/26/18 12:14:22                                212,850 Không trúng quà
209 8034639740 3/26/2018 3/26/18 14:31:26                                201,780 Không trúng quà
210 8032413840 3/26/2018 3/26/18 16:08:11                                201,780 Không trúng quà
211 8031499930 3/26/2018 3/26/18 20:41:53                                236,500 Không trúng quà
212 8030730840 3/26/2018 3/26/18 21:47:52                                946,000 Không trúng quà
213 8038590600 3/26/2018 3/26/18 22:03:01                                212,850 Không trúng quà
214 8034833840 3/26/2018 3/26/18 22:33:42                                212,850 Không trúng quà
215 8035450840 3/27/2018 3/27/18 6:50:12                                236,500 Không trúng quà
216 8034297640 3/27/2018 3/27/18 8:11:40                                282,000 Không trúng quà
217 8030587640 3/27/2018 3/27/18 9:14:17                                236,500 Không trúng quà
218 8035677740 3/27/2018 3/27/18 9:31:18                                208,400 Không trúng quà
219 8038615040 3/27/2018 3/27/18 9:46:49                                739,000 Không trúng quà
220 8035328840 3/27/2018 3/27/18 10:56:33                                212,850 Không trúng quà
221 8036966400 3/27/2018 3/27/18 12:24:34                                201,780 Không trúng quà
222 8030336840 3/27/2018 3/27/18 13:01:33                                201,780 Không trúng quà
223 8039771840 3/27/2018 3/27/18 13:18:19                                212,850 Không trúng quà
224 8038408230 3/27/2018 3/27/18 13:19:51                                212,850 Không trúng quà
225 8028313230 3/27/2018 3/27/18 13:29:14                                201,780 Không trúng quà
226 8038391340 3/27/2018 3/27/18 14:32:36                                248,000 Không trúng quà
227 8039112050 3/27/2018 3/27/18 20:47:45                                201,780 Không trúng quà
228 8038418150 3/28/2018 3/28/18 10:55:47                                224,200 Không trúng quà
229 8039862730 3/28/2018 3/28/18 11:59:43                                201,780 Không trúng quà
230 8036676700 3/28/2018 3/28/18 13:23:46                                201,780 Không trúng quà
231 8038777640 3/28/2018 3/28/18 22:35:20                                236,500 Không trúng quà
232 8030802350 3/29/2018 3/29/18 8:55:46                                212,850 Không trúng quà
233 8036655040 3/29/2018 3/29/18 9:18:29                                212,850 Không trúng quà
234 8031221250 3/29/2018 3/29/18 11:16:43                                212,850 Không trúng quà
235 8039204830 3/29/2018 3/29/18 11:17:23                                212,850 Không trúng quà
236 8038732540 3/29/2018 3/29/18 11:21:19                                236,500 Không trúng quà
237 8030937440 3/29/2018 3/29/18 11:29:28                                212,850 Không trúng quà
238 8034807350 3/29/2018 3/29/18 11:35:54                                393,250 Không trúng quà
239 8032718350 3/29/2018 3/29/18 12:01:29                                200,500 Không trúng quà
240 8032334430 3/29/2018 3/29/18 13:13:12                                212,850 Không trúng quà
241 8030540550 3/29/2018 3/29/18 15:24:10                                201,780 Không trúng quà
242 8036540550 3/29/2018 3/29/18 15:27:00                                201,780 Không trúng quà
243 8035411550 3/29/2018 3/29/18 16:19:29                                217,500 Không trúng quà
244 8030101710 3/29/2018 3/29/18 19:05:05                             1,001,300 Không trúng quà
245 8039821550 3/29/2018 3/29/18 20:08:56                                201,780 Không trúng quà
246 8025257810 3/29/2018 3/29/18 20:28:08                                652,500 Không trúng quà
247 8036101050 3/29/2018 3/29/18 21:05:27                                201,780 Không trúng quà
248 8035533840 3/29/2018 3/29/18 21:36:31                                391,595 Không trúng quà
249 8036686350 3/29/2018 3/29/18 23:39:36                                212,850 Không trúng quà
250 8039704550 3/30/2018 3/30/18 8:55:27                                383,959 Không trúng quà
251 8034601740 3/30/2018 3/30/18 9:14:50                                225,895 Không trúng quà
252 8039836640 3/30/2018 3/30/18 9:17:38                                362,525 Không trúng quà
253 8037119150 3/30/2018 3/30/18 9:18:55                                385,525 Không trúng quà
254 8029805630 3/30/2018 3/30/18 12:25:15                                201,780 Không trúng quà
255 8033100650 3/30/2018 3/30/18 13:53:59                                314,000 Không trúng quà
256 8033705650 3/30/2018 3/30/18 16:17:28                                217,500 Không trúng quà
257 8033761550 3/30/2018 3/30/18 16:56:47                                212,850 Không trúng quà
258 8038474450 3/31/2018 3/31/18 7:04:30                                201,780 Không trúng quà
259 8035026850 3/31/2018 3/31/18 7:42:46                                261,000 Không trúng quà
260 8039405550 3/31/2018 3/31/18 8:34:29                                313,200 Không trúng quà
261 8039109550 3/31/2018 3/31/18 9:04:54                                300,946 Không trúng quà
262 8037004150 3/31/2018 3/31/18 10:08:57                                363,460 Không trúng quà
263 8031301450 3/31/2018 3/31/18 10:21:39                                201,780 Không trúng quà
264 8033704650 3/31/2018 3/31/18 10:22:14                                201,780 Không trúng quà
265 8029802630 3/31/2018 3/31/18 10:28:52                                212,850 Không trúng quà
266 8033969840 3/31/2018 3/31/18 17:00:23                                252,150 Không trúng quà
267 8039519950 3/31/2018 3/31/18 17:29:35                                201,780 Không trúng quà
268 8033585850 3/31/2018 3/31/18 20:55:08                                201,780 Không trúng quà
269 8036371250 3/31/2018 3/31/18 21:01:18                                212,850 Không trúng quà

Từ khóa

Tags
Wilmar