Kinh nghiệm lễ chùa bà Châu Đốc: Sắm lễ vật, Văn khấn, Cầu xin gì Kinh nghiệm lễ chùa bà Châu Đốc: Sắm lễ vật, Văn khấn, Cầu xin gì

Đi lễ chùa Bà Châu Đốc có thiêng hay không là thắc mắc chung của rất nhiều người. Bài viết dưới đây sẽ cho các bạn những lời khuyên chi tiết khi đi lễ chùa Bà Chúa Xứ này.

11/03/2019 14:18