Kinh nghiệm mổ đẻ lần 3 dọc hay ngang, tuần bao nhiêu, nguy hiểm không Kinh nghiệm mổ đẻ lần 3 dọc hay ngang, tuần bao nhiêu, nguy hiểm không

“Cửa sinh là cửa tử” đây là câu nói dân gian nhằm chỉ phụ nữ khi vượt cạn. Đối với những mẹ đối diện với “cửa tử” đến lần thứ 3 với cùng phương thức sinh mổ, nguy hiểm rình rập càng nhiều hơn. Bài viết này sẽ tổng hợp lại những kinh nghiệm mổ đẻ lần 3 chị em cần biết.

25/07/2019 14:24