Kinh nghiệm sinh mổ lần 2 cần chuẩn bị gì, nhập viện mổ tuần thứ mấy Kinh nghiệm sinh mổ lần 2 cần chuẩn bị gì, nhập viện mổ tuần thứ mấy

Sinh con không phải dễ dàng. Dân gian có câu “cửa sinh là cửa tử” nhằm chỉ những khó khăn và nguy hiểm đối với phụ nữ khi trở dạ. Đối với các mẹ không thể sinh thường đứa con đầu lòng, việc mổ chủ động lần 2 gần như là điều tất nhiên. Dưới đây là trọn bộ kinh nghiệm sinh mổ lần 2 các mẹ cần biết.

25/07/2019 14:18