10 món ăn nhất định phải thử của Thiên đường Ẩm thực đường phố Việt Nam 10 món ăn nhất định phải thử của Thiên đường Ẩm thực đường phố Việt Nam

“Nước Mỹ đã sinh ra những nhà hàng di động nhưng Việt Nam mới là thiên đường ẩm thực đường phố. Không đâu lại có văn hóa ẩm thực đa dạng như nơi này. Qua ẩm thực, một phần bản sắc văn hóa của Việt Nam đã được gìn giữ và phát huy trong quá trình hội nhập, giao lưu văn hóa quốc tế”.

05/12/2018 11:17