Lễ vu lan báo hiếu là gì, nguồn gốc lịch sử, ý nghĩa, các hoạt động Lễ vu lan báo hiếu là gì, nguồn gốc lịch sử, ý nghĩa, các hoạt động

Theo phong tục tập quán thì cứ vào lễ Vu Lan tháng 7 âm lịch hàng năm, người Việt sẽ thường tưởng nhớ đến tổ tiên, ông bà và cha mẹ làm tròn đạo hiếu. Vậy ngày lễ Vu Lan báo hiếu có nguồn gốc từ đâu và ý nghĩa như thế nào? Hãy tham khảo thông tin trong bài viết sau.

01/08/2019 16:44