THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “QUẸT LÀ SƯỚNG – HOÀN TIỀN KHÔNG GIỚI HẠN VỚI THẺ THANH TOÁN TECHCOMANK”

23/11/2018 11:23
1. Tên Chương trình khuyến mại: "Quẹt là sướng – Hoàn tiền không giới hạn với thẻ thanh toán Techcombank"

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm thẻ ghi nợ Techcombank, bao gồm: thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa, thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa và thẻ thanh toán nội địa Techcombank F@st Access (gọi chung là thẻ thanh toán Techcombank).

3. Thời gian áp dụng: Từ ngày 15/08/2018 đến hết ngày 15/08/2019 hoặc đến khi Ngân sách hoàn tiền theo Thông báo tại Chương trình khuyến mại đã hết (tùy điều kiện nào đến trước).

4. Phạm vi khuyến mại: Trên phạm vi toàn quốc.

5. Hình thức khuyến mại: Hoàn tiền cho khách hàng thực hiện giao dịch thẻ ghi nợ Techcombank.

6. Đối tượng hưởng khuyến mại: Khách hàng là chủ thẻ ghi nợ Techcombank, bao gồm: chủ thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa, chủ thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa và chủ thẻ thanh toán nội địa Techcombank F@stAccess (gọi chung là chủ thẻ thanh toán Techcombank).

7. Tổng giá trị giải thưởng: 80,000,000,000 VND (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng chẵn).

8. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại:

8.1. Điều kiện để được tham gia Chương trình khuyến mại hoàn tiền: trong khoảng thời gian áp dụng Chương trình khuyến mại hoàn tiền, tài khoản phát hành thẻ thanh toán Techcombank được hưởng ưu đãi vẫn trong trạng thái hoạt động và Khách hàng thực hiện các giao dịch được hoàn tiền hợp lệ theo quy định tại mục 8.5 dưới đây.

8.2. Giá trị hoàn tiền: hoàn tiền 1% trên tổng số tiền chi tiêu từ Giao dịch được hoàn tiền của khách hàng quy định tại điểm 8.5 thể lệ này.

Số tiền hoàn = 1% * tổng số tiền chi tiêu (*)

Tổng số tiền chi tiêu được ghi nhận trên hệ thống thẻ Techcombank từ ngày mồng 1 dương lịch đến hết ngày cuối cùng của mỗi tháng

 

Ví dụ : Khách hàng A đạt tổng chi tiêu theo quy định được ghi nhận trên hệ thống Techombank từ ngày 01/09/2018 đến hết ngày 30/9/2018 là 150,000,000 VND. Như vậy khách hàng sẽ được hoàn = 1% * 150,000,000 = 1,500,000 VND và được hoàn vào tài khoản phát thành thẻ thanh toán Techcombank của khách hàng trong khoảng thời gian từ ngày 20/10/2018 đến hết ngày 30/10/2018.

8.3. Phương thức hoàn tiền: hoàn tiền hàng tháng dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản phát hành thẻ thanh toán Techcombank được khuyến mại của khách hàng.

8.4. Thời gian hoàn tiền: việc hoàn tiền vào tài khoản phát hành thẻ thanh toán Techcombank của khách hàng sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 30 của tháng tiếp theo liền kề tháng phát sinh giao dịch được hoàn tiền (đối với các giao dịch thẻ hợp lệ), hoặc ngày làm việc kế tiếp nếu ngày 30 là ngày nghỉ/lễ tết theo quy định của Techcombank.

8.5.  Giao dịch được hoàn tiền là những giao dịch thỏa mãn điều kiện:

a. Là giao dịch sử dụng thẻ thanh toán Techcombank để thanh toán hàng hóa, dịch vụ qua các thiết bị chấp nhận thẻ, qua các phương thức điện tử (Internet, Mail/Phone Order…) được ghi nhận là thành công trên hệ thống thẻ của Techcombank và/hoặc của Tổ chức thẻ. Giá trị hoàn tiền nằm trong định mức quy định tùy thuộc chính sách của Techcombank trong từng thời kỳ.

b. Giao dịch thanh toán được hệ thống thẻ Techcombank ghi nhận là thành công.

c. Giao dịch thanh toán không được hệ thống thẻ Techcombank ghi nhận nhưng giao dịch được Tổ chức thẻ thanh quyết toán với Techcombank và Techcombank đã hạch toán ghi Nợ tài khoản chủ thẻ thành công.

d. Giao dịch thanh toán được hệ thống Techcombank ghi nhận là thành công nhưng số tiền ít hơn số tiền Tổ chức thẻ thanh quyết toán với Techcombank và Techcombank đã hạch toán ghi Nợ bổ sung tài khoản chủ thẻ thành công.

8.6.  Giao dịch không được hoàn tiền là các giao dịch:

a. Giao dịch rút/ứng tiền mặt tại ATM/POS; giao dịch chuyển khoản, giao dịch thu phí và lãi;

b. Giao dịch hủy/hoàn trả tự động (void/reversal) do lỗi hệ thống hoặc bên thứ 3 hủy giao dịch;

c. Techcombank đơn phương cho rằng khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán không phải cho nhu cầu của chính khách hàng, bao gồm và không giới hạn chỉ là những trường hợp sau:

        i. Khách hàng thực hiện các hành vi giao dịch thẻ gian lận, giả mạo; giao dịch thanh toán khống qua POS/mPOS (không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ); 

        ii. Khách hàng thực hiện các giao dịch có tính chất đại lý, giao dịch trục lợi, giao dịch gian lận (ví dụ: thanh toán hộ tiền điện, thanh toán tiền vé máy bay hộ, hoặc các giao dịch không do khách hàng thực hiện ….);

         iii. Các giao dịch khác theo đánh giá của Techcombank trong từng trường hợp. d.​

Các trường hợp khác theo chính sách của Techcombank trong từng thời kỳ.

8.7. Trong trường hợp Techcombank nghi ngờ dấu hiệu trục lợi, sử dụng thẻ sai mục đích, mua bán khống…Techcombank có quyền yêu cầu chủ thẻ cung cấp hóa đơn, chứng từ liên quan đến giao dịch để chứng minh giao dịch của chủ thẻ là mua bán hàng hóa dịch vụ theo đúng quy định của Pháp luật trước khi hoàn tiền theo thể lệ.

8.8. Techcombank có quyền từ chối hoàn tiền trên Thẻ và thực hiện ghi nợ vào Tài khoản phát hành thẻ thanh toán Techcombank của khách hàng hoặc điều chỉnh/ thu hồi lại giá trị các giao dịch hoàn tiền đã thanh toán vào Tài khoản phát hành thẻ thanh toán Techcombank của khách hàng đối với các giao dịch không được hoàn tiền quy định tại điểm 8.6 Thể lệ này.

8.9. Toàn bộ giao dịch của chủ thẻ phụ được tính cho chủ thẻ chính, nếu thẻ phụ bị hủy thì chủ thẻ chính vẫn được hưởng ưu đãi hoàn tiền từ các chi tiêu của thẻ phụ trước khi hủy thẻ và số tiền được hoàn chỉ được ghi Có vào tài khoản của chủ thẻ chính.

9.  Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khác hàng

Khách hàng có thể kiểm tra lịch sử giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử của Techcombank hoặc liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn, giải đáp:

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.39446368

Dịch vụ Khách hàng Techcombank 24/7: 1800 588 822 (miễn phí) hoặc 84-024-39446699 hoặc mail call_center@techcombank.com.vn

10. Trách nhiệm công bố thông tin

Techcombank được quyền thay đổi, sửa đổi, điều chỉnh thay đổi thể lệ này và các quy định có liên quan, và sẽ được công bố cập nhật trên website chính thức của Techcombank. Khi có các sự kiện này, Techcombank sẽ thông báo trên Website và/hoặc gửi thông báo cho khách hàng qua một trong các các phương tiện: email, điện thoại cố định, sms/OTP qua điện thoại di động của khác hàng đã đăng ký tại Techcombank hoặc thông báo bằng hình thức khác mà Techcombank thấy phù hợp.

11. Các quy định khác:

11.1. Khách hàng tham gia Chương trình này đồng nghĩa với việc đã đọc, hiểu rõ, đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về thẻ ghi nợ của Techcombank, và các quy định tại bản Điều khoản, điều kiện tài khoản thanh toán tại Techcombank đã được thông báo công khai trên website chính thức của Techcombank (áp dụng cho khách hàng cá nhân);

11.2. Khách hàng tham gia Chương trình đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý Techcombank được sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng nhận quà tặng trong Chương trình cho mục đích quảng cáo thương mại;

11.3. Techcombank có toàn quyền từ chối hoàn tiền cho bất kỳ khách hàng nào mà Techcombank cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ điều kiện nào quy định tại Thể lệ này, hoặc các quy định khác liên quan của Techcombank. Quyết định của Techcombank là quyết định cuối cùng và khách hàng mặc định đồng ý không khiếu nại, khiếu kiện;

11.4. Khách hàng được hoàn tiền phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên, phí và lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu được sự chấp thuận của khách hàng được hoàn tiền Techcombank sẽ khấu trừ khoản thuế thu nhập không thường xuyên, phí và lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật trên trị giá giải thưởng mà khách hàng đã trúng và thay mặt khách hàng nộp theo quy định;

11.5. Những dữ liệu và tất cả các thông tin của Techcombank liên quan đến Chương trình nàybao gồm và ràng buộc tất cả chủ thẻ. Techcombank được quyền không chịu trách nhiệm (với bất kỳ lý do nào và bất kỳ khi nào) về việc ngưng việc tích lũy số tiền được hoàn, chỉnh sửa lỗi khi tính toán số tiền được hoàn, hoặc thay đổi cách tính toán giá trị hoàn tiền;

11.6. Techcombank, những công ty liên kết của Techcombank, giám đốc, nhân viên và người đại diện tương ứng của Techcombank và những công ty liên kết này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại nào (không chỉ bao gồm những tổn thất hoặc những tổn thất có nguyên nhân khác) hoặc bất kỳ tai nạn cá nhân nào xảy ra từ việc tham gia vào Chương trình hoặc do việc tiếp nhận hoặc sử dụng khoản hoàn tiền ngoại trừ những trách nhiệm được luật pháp quy định;

11.7. Trong trường hợp khách hàng có thắc mắc, khiếu nại về vấn đề hoàn tiền của giao dịch thẻ, khách hàng cần liên hệ với Techcombank trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch thanh toán. Sau thời hạn nêu trên mà khách hàng không thông báo cho Techcombank, khách hàng chịu mọi trách nhiệm và các hậu quả có thể xảy ra;

11.8. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến Chương trình này, Techcombank có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Từ khóa