Thể Lệ Chương Trình "Ưu Đãi Cho Thành Viên Adayroi Mở Thẻ Tín Dụng HSBC"

12/10/2016 15:12
Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình "Ưu Đãi Cho Thành Viên Adayroi Mở Thẻ Tín Dụng HSBC"
 1. Chương trình “Ưu Đãi Cho Thành Viên ADAYROI.COM Mở Thẻ Tín Dụng HSBC 2016” (“Chương Trình”) áp dụng đối với tất cả các khách hàng đăng ký Thẻ Tín Dụng của Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (“HSBC”) thông qua trang thương mại điện tử Adayroi.Com của Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce.
 2. Chương Trình áp dụng cho các Chủ Thẻ của các Thẻ Tín Dụng chính phát hành bởi HSBC, bao gồm:
 • Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim
 • Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Vàng
 • Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn

(gọi chung là “Thẻ” hay “Thẻ Tín Dụng HSBC”)

3. Chương Trình không áp dụng cho:

 • Chủ Thẻ Tín Dụng Thương Mại HSBC
 • Chủ Thẻ Tín Dụng HSBC Premier World MasterCard®
 • Chủ Thẻ Tín Dụng HSBC Nhân Viên

       4. Thời gian thực hiện chương trình: từ ngày 20/10/2016 đến hết ngày 30/12/2016 (“Thời Gian Chương Trình”).

       5. Khách hàng hợp lệ của Chương Trình (“Khách Hàng Hợp Lệ”) được hưởng ưu đãi phải thỏa mãn đồng thời những điều kiện sau:

 • Là thành viên hiện hữu của Adayroi.com trước ngày 20/10/2016; và
 • Đăng ký mở Thẻ Tín Dụng chính HSBC Visa trên trang web Adayroi.com trong Thời Gian Chương Trình; và
 • Đơn đăng ký cùng với hồ sơ đính kèm được nộp đầy đủ trước hoặc vào ngày 13/01/2017, và được chấp thuận bởi HSBC đến hết ngày 20/01/2017.

       6. Chi tiết ưu đãi: Tặng Mã giảm giá điện tử trị giá 900.000 VND sử dụng để mua sắm trên trang Adayroi.com (“Mã Giảm Giá”) cho 400 Khách Hàng Hợp Lệ đầu tiên.

       7. HSBC sẽ căn cứ vào thời gian Thẻ được chấp thuận phát hành bởi HSBC để xác định những Khách Hàng Hợp Lệ được hưởng ưu đãi.

       8. Thời gian tặng Mã Giảm Giá: Căn cứ vào email đã được đăng ký, Adayroi.com sẽ gửi Mã Giảm Giá đến những Chủ Thẻ đủ điều kiện trước ngày 17/02/2017.

       9. Mỗi Mã Giảm Giá chỉ có giá trị sử dụng trong 1 lần thanh toán duy nhất và không áp dụng kèm với các mã giảm giá khác.

      10. Adayroi.vn chỉ hỗ trợ sử dụng 1 mã giảm giá cho mỗi lần đặt hàng. Khách hàng sẽ không sử dụng được nhiều mã giảm giá khác nhau cho cùng một đơn hàng. 

      11. Mã Giảm Giá chỉ có giá trị sử dụng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày phát hành.

      12. Mã Giảm Giá không được quy đổi thành tiền mặt.

      13. HSBC và Adayroi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp khách hàng thỏa điều kiện mà không nhận được Ưu đãi do không điền đúng và đầy đủ thông tin email như quy định.

      14. Khách hàng cần cung cấp thông tin cá nhân để liên lạc thông qua trang web Adayroi.com. HSBC sẽ căn cứ vào thông tin khách hàng cung cấp để liên hệ và hướng dẫn khách hàng mở Thẻ.

      15. Ưu đãi này KHÔNG áp dụng cho những khách hàng đăng ký mở Thẻ tại Chi nhánh/Phòng giao dịch hoặc qua kênh bán hàng trực tiếp (hay còn gọi là mobile sales) của HSBC.

      16. HSBC có quyền từ chối những Đơn Đăng Ký Thẻ Tín Dụng không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ và/hoặc không được đính kèm cùng với các hồ sơ bổ trợ.

      17. Chủ Thẻ sẽ không được nhận ưu đãi nếu tại thời điểm HSBC xác định khách hàng được hưởng ưu đãi, Chủ thẻ đó:

 • Từ chối ưu đãi; hoặc
 • Đăng ký hủy Thẻ hoặc đã hủy Thẻ; hoặc
 • Có Thẻ Tín Dụng HSBC đang/đã trong tình trạng Thẻ bị hủy bởi HSBC; hoặc
 • Chậm trả bất cứ một khoản phí ngân hàng hay khoản dư nợ tối thiểu đến hạn nào (được thể hiện trên sao kê của khách hàng đó); hoặc
 • Đang có món nợ quá hạn đối với bất cứ sản phẩm nào do HSBC cung cấp.

       18. Nếu có câu hỏi liên quan đến kết quả Chương Trình, Chủ Thẻ phải liên hệ với HSBC không trễ hơn ngày 20/02/2017. Sau thời hạn trên, HSBC sẽ không giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của Chủ Thẻ.

       19. HSBC sẽ không chịu trách nhiệm nếu Chủ Thẻ không nhận được ưu đãi hoặc nhận ưu đãi trễ do lỗi vận hành của trang Adayroi.com.

       20. Mọi quyết định của HSBC liên quan đến các Chương Trình, bao gồm kết quả khách hàng nhận ưu đãi trong chương trình này là cuối cùng, chính thức.

       21. Các Điều khoản và Điều kiện của Bản Chấp Thuận Sử Dụng Thẻ Tín Dụng; Điều kiện đăng ký Thẻ Tín Dụng của HSBC được áp dụng đồng thời với thể lệ Chương Trình này.

       22. Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này có thể thay đổi tại từng thời điểm mà không cần báo trước với khách hàng, theo toàn quyền quyết định của HSBC sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.