Thông báo quà tặng chương trình Mình Không Một Mình

21/11/2017 16:21
Adayroi xin chúc mừng khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng chương trình Mình Không Một Mình.


Trong vòng 05 ngày kể từ ngày công bố kết quả khách hàng đủ điều kiện nhận quà.

Adayroi sẽ tiếp tục gửi quà tặng cho khách hàng từ nay đến hết ngày 20/12.

Quà tặng cho đơn hàng có giá trị cao nhất trên Adayroi:
 

Thời gian đặt hàng Tên khách hàng Email Số điện thoại
11/6/2017 14:51 *Khách hàng chưa cập nhật xxxhung81pt@yahoo.com 0946191xxx
11/7/2017 10:43 Nguyễn Bình Minh xxxxhmk82@gmail.com 0946286xxx
11/8/2017 6:35 Nguyễn Kim Hưng xxxxung8277@gmail.com 0908829xxx
11/9/2017 12:45 *Khách hàng chưa cập nhật xxxxet714ld@gmail.com 0912603xxx
11/10/2017 11:35 Nguyễn Trà Giang   0972884xxx
11/11/2017 16:12 Bùi Thanh Trung xxxxgftuhn@gmail.com 0989869xxx


Quà tặng cho 100 đơn hàng đầu tiên trị giá từ 2.000.000đ trong ngày:
 

Ngày mua hàng Tên khách hàng  Số điện thoại  Email
11/6/2017 0:07 TRẦN QUANG THẮNG 01659672xxx xxxxgthang711@gmail.com
11/6/2017 0:13 *Khách hàng chưa cập nhật 0985136xxx xxxxue1406@gmail.com
11/6/2017 0:44 *Khách hàng chưa cập nhật 0903412xxx  
11/6/2017 0:50 LÊ THANH TÙNG 0903866xxx xxxx1601@yahoo.com
11/6/2017 1:04 nhung nguyễn 01658115xxx xxxxnhung1506@gmail.com
11/6/2017 1:08 Nguyễn Tuấn Khôi 01213015xxx xxxxialkhoi@gmail.com
11/6/2017 1:18 NGUYỄN VIỆT ANH 0989975xxx xxxxngmail18@yahoo.com
11/6/2017 1:33 *Khách hàng chưa cập nhật 0914221xxx  
11/6/2017 1:58 Nguyễn Vy Tú Anh 0977277xxx xxxxuanh.88@gmail.com
11/6/2017 2:22 Phạm Minh Quý 0962333xxx xxxxminhquy1997@gmail.com
11/6/2017 5:06 Dương Anh Tiến 0977276xxx xxxxganhtien@outlook.com.vn
11/6/2017 6:56 *Khách hàng chưa cập nhật 01676703xxx  
11/6/2017 7:02 TRAN TRONG NGHIA 0903042xxx xxxx.tt.nghia@gmail.com
11/6/2017 7:05 *Khách hàng chưa cập nhật 0983175xxx  
11/6/2017 7:54 Le Duong Son 0936225xxx xxxxongsonktkt@gmail.com
11/6/2017 7:58 nguyên 0902558xxx xxxxunguyen@yahoo.com
11/6/2017 8:00 Nguyễn Thị Khánh Vân 0918282xxx xxxxanhappy@gmail.com
11/6/2017 8:10 HOÀNG THỊ  XOAN 0987589xxx xxxxg.xoan14591@gmail.com
11/6/2017 8:25 *Khách hàng chưa cập nhật 0984489xxx  
11/6/2017 8:26 nguyên 01259981xxx xxxxunguyen@yahoo.com
11/6/2017 8:30 *Khách hàng chưa cập nhật 0903251xxx  
11/6/2017 8:31 *Khách hàng chưa cập nhật 0962410xxx xxxxm84@gmail.com
11/6/2017 8:39 nguyễn thị ngân 0918411xxx xxxxtuanptit@gmail.com
11/6/2017 8:46 Đào Thanh Sơn 0912717xxx xxxx29@gmail.com
11/6/2017 8:52 Dinh Thi Hong Tham 01234160xxx xxxxateld@gmail.com
11/6/2017 9:01 Bùi Tiến Lâm 0941241xxx xxxxienlam86@gmail.com
11/6/2017 9:05 *Khách hàng chưa cập nhật 0908628xxx  
11/6/2017 9:07 Vuong Thi Ngoc Oanh 01237112xxx xxxxvtn@fpt.com.vn
11/6/2017 9:10 *Khách hàng chưa cập nhật 0975352xxx  
11/6/2017 9:12 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 0976229xxx xxxxuynh.ng94@gmail.com
11/6/2017 9:14 Lê Hồng Thúy 01233194xxx xxxxuy17391@gmail.com
11/6/2017 9:14 *Khách hàng chưa cập nhật 0904334xxx  
11/6/2017 9:17 *Khách hàng chưa cập nhật 0982067xxx  
11/6/2017 9:19 *Khách hàng chưa cập nhật 0919656xxx  
11/6/2017 9:22 NHAN THÀNH NGHĨA 0912454xxx xxxxa@haophuong.com
11/6/2017 9:26 Trần Thị Ngọc Linh 01652036xxx xxxxnh119@gmail.com
11/6/2017 9:26 Lê Tấn Linh 0981830xxx  
11/6/2017 9:30 Hoàng Thị Thanh Vân 0932588xxx  
11/6/2017 9:35 *Khách hàng chưa cập nhật 0934576xxx  
11/6/2017 9:36 thuỳ linh phạm 0915151xxx xxxxjinnie@gmail.com
11/6/2017 9:40 *Khách hàng chưa cập nhật 01233385xxx  
11/6/2017 9:41 *Khách hàng chưa cập nhật 0902746xxx  
11/6/2017 9:42 nguyên 0986571xxx xxxxunguyen@yahoo.com
11/6/2017 9:45 *Khách hàng chưa cập nhật 0982377xxx  
11/6/2017 9:46 Hoàng Thị Tâm 0912288xxx xxxxgtam0105@gmail.com
11/6/2017 9:50 *Khách hàng chưa cập nhật 0938144xxx xxxxminhthanh@adayroi.com
11/6/2017 9:56 *Khách hàng chưa cập nhật 0909229xxx xxxxngngoc@gmail.com
11/6/2017 9:59 *Khách hàng chưa cập nhật 0977948xxx  
11/6/2017 10:04 TRẦN THỊ HỒNG KỲ 0979568xxx xxxxky.jp@gmail.com
11/6/2017 10:09 Nguyễn Thu Hiền 0986345xxx xxxxvkt5@gmail.com
11/6/2017 10:12 Vũ Minh Hải 0985112xxx xxxxroidem9x@gmail.com
11/6/2017 10:12 *Khách hàng chưa cập nhật 01238319xxx  
11/6/2017 10:19 Nguyễn Anh Vũ 0968109xxx  
11/6/2017 10:25 *Khách hàng chưa cập nhật 0977315xxx  
11/6/2017 10:26 *Khách hàng chưa cập nhật 01233138xxx xxxxnk0212@gmail.com
11/6/2017 10:28 *Khách hàng chưa cập nhật 01253809xxx xxxxgthuhado@gmail.com
11/6/2017 10:28 *Khách hàng chưa cập nhật 01238869xxx  
11/6/2017 10:32 *Khách hàng chưa cập nhật 0908556xxx  
11/6/2017 10:35 *Khách hàng chưa cập nhật 0938793xxx  
11/6/2017 10:37 *Khách hàng chưa cập nhật 0915057xxx xxxxc1982@yahoo.com
11/6/2017 10:43 phi phi 0913624xxx xxxxnd_pvap@yahoo.com
11/6/2017 10:46 THÚY NGUYỄN 0903480xxx xxxx@vive.vn
11/6/2017 10:47 *Khách hàng chưa cập nhật 0918541xxx  
11/6/2017 10:50 *Khách hàng chưa cập nhật 0908942xxx  
11/6/2017 11:02 Nguyễn Kim Hưng 0903361xxx xxxxung8277@gmail.com
11/6/2017 11:07 *Khách hàng chưa cập nhật 01259955xxx  
11/6/2017 11:09 Kieu Ngoc Huong 0964421xxx xxxxg@inec.com.vn
11/6/2017 11:16 *Khách hàng chưa cập nhật 0903600xxx  
11/6/2017 11:16 Bùi Văn Bắc 01233100xxx xxxxanbac8@gmail.com
11/6/2017 11:19 *Khách hàng chưa cập nhật 0913091xxx  
11/6/2017 11:20 *Khách hàng chưa cập nhật 0938030xxx  
11/6/2017 11:24 *Khách hàng chưa cập nhật 0942226xxx  
11/6/2017 11:26 *Khách hàng chưa cập nhật 0915138xxx  
11/6/2017 11:29 *Khách hàng chưa cập nhật 0962523xxx  
11/6/2017 11:30 *Khách hàng chưa cập nhật 0909288xxx  
11/6/2017 11:30 Dương Văn Đức 0907035xxx xxxxmtxutc@gmail.com
11/6/2017 11:32 Trịnh Đình Phương Thanh 0978039xxx xxxxh.trinh@idp.com
11/6/2017 11:34 NGUYỄN MINH CƯỜNG 0907801xxx xxxxg1211@gmail.com
11/6/2017 11:35 Nguyễn Thị Thúy Liên 0973436xxx  
11/6/2017 11:36 lê minh viên 0994992xxx  
11/6/2017 11:42 Trần Công Quân 0967518xxx xxxxeverfloor@gmail.com
11/6/2017 11:43 *Khách hàng chưa cập nhật 0915530xxx  
11/6/2017 11:45 *Khách hàng chưa cập nhật 0943969xxx  
11/6/2017 11:47 *Khách hàng chưa cập nhật 0906004xxx  
11/6/2017 11:50 *Khách hàng chưa cập nhật 0904838xxx  
11/6/2017 11:51 *Khách hàng chưa cập nhật 0902911xxx  
11/6/2017 11:52 Nguyễn Kim Hưng 0904235xxx xxxxung8277@gmail.com
11/6/2017 11:54 *Khách hàng chưa cập nhật 0912398xxx  
11/6/2017 11:54 *Khách hàng chưa cập nhật 0915029xxx  
11/6/2017 11:54 *Khách hàng chưa cập nhật 0946967xxx  
11/6/2017 11:57 TRƯƠNG LAN PHƯƠNG 0988769xxx xxxxngcakeo@gmail.com
11/6/2017 12:07 *Khách hàng chưa cập nhật 01264564xxx  
11/6/2017 12:08 *Khách hàng chưa cập nhật 01252110xxx xxxxam84@gmail.com
11/6/2017 12:17 *Khách hàng chưa cập nhật 01275904xxx  
11/6/2017 12:22 *Khách hàng chưa cập nhật 0904546xxx  
11/6/2017 12:24 long chu 0903066xxx xxxx74127@gmail.com
11/6/2017 12:29 *Khách hàng chưa cập nhật 0989591xxx  
11/6/2017 12:32 *Khách hàng chưa cập nhật 0937678xxx  
11/6/2017 12:48 *Khách hàng chưa cập nhật 0964244xxx  
11/6/2017 12:59 Hoàng Phan 01234612xxx xxxxhahoang@gmail.com
11/7/2017 0:00 Phạm Nguyễn Anh Duy 0907693xxx xxxxpham.nguyen.anh@gmail.com
11/7/2017 0:03 Nguyễn dương Quỳnh Khanh 0968585xxx xxxxy0612@yahoo.com
11/7/2017 0:03 Dương Minh Hiếu 0932029xxx xxxxghieufb@gmail.com
11/7/2017 0:04 BÙI XUÂN DUY 01657246xxx xxxxgto500@gmail.com
11/7/2017 0:04 nghia nguyen 0903688xxx xxxxa2001140569@gmail.com
11/7/2017 0:05 *Khách hàng chưa cập nhật 0968630xxx xxxxdtran2612@gmail.com
11/7/2017 0:34 Nguyễn Tuấn hùng 0989661xxx  
11/7/2017 0:52 *Khách hàng chưa cập nhật 0945989xxx  
11/7/2017 1:23 Trần Tiên Khởi 0907055xxx xxxxotran@gmail.com
11/7/2017 5:39 *Khách hàng chưa cập nhật 0972492xxx  
11/7/2017 5:59 Nguyễn Thị Quỳnh Phương 0908463xxx  
11/7/2017 6:01 Đinh Ngọc Long 0983087xxx  
11/7/2017 6:43 *Khách hàng chưa cập nhật 01256551xxx  
11/7/2017 7:38 Nguyễn Thị Lan Hanh 0912211xxx  
11/7/2017 7:39 *Khách hàng chưa cập nhật 01628312xxx  
11/7/2017 7:42 Trần Văn Phương 0912621xxx xxxxong3378@gmail.com
11/7/2017 7:48 Trần Văn Phương 01635252xxx xxxxong3378@gmail.com
11/7/2017 7:56 trinh hong thang 0904214xxx xxxxhhongthang@yahoo.com
11/7/2017 8:09 Doãn Hoàng Giang 0913031xxx xxxxgbim93@gmail.com
11/7/2017 8:11 *Khách hàng chưa cập nhật 0913964xxx  
11/7/2017 8:17 tạ huyền mi 0969967xxx  
11/7/2017 8:24 ĐOÀN THU THÚY 0913483xxx xxxxdoanpc@gmail.com
11/7/2017 8:26 Nguyễn Đình Quang 0907969xxx  
11/7/2017 8:32 *Khách hàng chưa cập nhật 0981359xxx  
11/7/2017 8:43 Bui hai ha 0944544xxx xxxxaiha1982@yahoo.co.uk
11/7/2017 8:47 NGUYỄN ĐỨC TÍN 0949693xxx xxxxin905@yahoo.com
11/7/2017 8:50 *Khách hàng chưa cập nhật 0906778xxx  
11/7/2017 8:52 phạm văn việt 01687972xxx xxxxpham1983@gmail.com
11/7/2017 8:53 *Khách hàng chưa cập nhật 0984807xxx xxxxntdv@caygiong.com
11/7/2017 8:56 *Khách hàng chưa cập nhật 0909710xxx  
11/7/2017 8:57 Nguyễn Thị Thanh Hằng 0945267xxx xxxxsbv5@gmail.com
11/7/2017 9:04 *Khách hàng chưa cập nhật 0949760xxx  
11/7/2017 9:12 tuan nguyen anh 0988055xxx xxxxenanhtuanvt2@gmail.com
11/7/2017 9:15 Nguyễn Minh Tiến 01632320xxx xxxxnm93@gmail.com
11/7/2017 9:17 NGUYỄN QUỐC TOÁN 0913921xxx xxxxtran250185@gmail.com
11/7/2017 9:21 PHAM NGUYEN NGOC ANH 0913233xxx xxxxngocanh86@gmail.com
11/7/2017 9:22 Lâm Thị Quỳnh Hoa 0904407xxx  
11/7/2017 9:27 Mai Thuy 0918670xxx  
11/7/2017 9:29 Dương Công Lân 0936817xxx xxxxlan127@gmail.com
11/7/2017 9:29 Phạm Hữu Công 0988898xxx  
11/7/2017 9:30 TRIỆU QUỐC TÙNG 0908778xxx xxxxtung1960@yahoo.com
11/7/2017 9:33 Tran Phuc Dat 0902376xxx  
11/7/2017 9:43 *Khách hàng chưa cập nhật 0907301xxx  
11/7/2017 9:44 *Khách hàng chưa cập nhật 0907707xxx  
11/7/2017 9:44 *Khách hàng chưa cập nhật 0934130xxx xxxxptt8@vingroup.net
11/7/2017 9:45 Phạm Minh Khang 0903290xxx xxxxkhang_bk05@yahoo.com
11/7/2017 9:46 Huynh Thu Hai Yen 0988011xxx  
11/7/2017 9:50 duy hưng đào 0985431xxx xxxxng0511@gmail.com
11/7/2017 9:53 *Khách hàng chưa cập nhật 0976888xxx  
11/7/2017 9:54 TRINH DINH THAI 0949417xxx xxxxtd@copac.com.vn
11/7/2017 9:54 *Khách hàng chưa cập nhật 0975096xxx  
11/7/2017 9:56 *Khách hàng chưa cập nhật 0917208xxx  
11/7/2017 9:56 PHẠM HẢI CHÂU 01223934xxx xxxxhaupham@gmail.com
11/7/2017 9:57 Vũ Thị Vân Hà 0936321xxx xxxxa010492@gmail.com
11/7/2017 9:58 Nguyễn Duy Trung 0902387xxx xxxxrung131079@gmail.com
11/7/2017 10:02 *Khách hàng chưa cập nhật 0985768xxx  
11/7/2017 10:03 Đặng Mai Hương 0937186xxx xxxxgzozo67@gmail.com
11/7/2017 10:03 *Khách hàng chưa cập nhật 0903708xxx xxxxadco@gmail.com
11/7/2017 10:04 *Khách hàng chưa cập nhật 01656234xxx  
11/7/2017 10:09 TRINH DINH THAI 0922504xxx xxxxtd@copac.com.vn
11/7/2017 10:09 *Khách hàng chưa cập nhật 01666040xxx  
11/7/2017 10:10 đào phạm 0972952xxx xxxxham1991@gmail.com
11/7/2017 10:10 Hoàng Thanh Thảo 0908429xxx xxxxht105@gmail.com
11/7/2017 10:12 Nguyễn Hoài Trang 0888810xxx  
11/7/2017 10:13 Võ Hoàng Minh Vân 0906197xxx xxxxvo.hoangminh@gmail.com
11/7/2017 10:15 ĐOÀN THỊ THÚY 01669113xxx xxxxdoan38@gmail.com
11/7/2017 10:15 nguyễn văn trường 0908003xxx  
11/7/2017 10:17 *Khách hàng chưa cập nhật 01696992xxx  
11/7/2017 10:17 *Khách hàng chưa cập nhật 0919276xxx  
11/7/2017 10:18 *Khách hàng chưa cập nhật 0888102xxx xxxx073928@gmail.com
11/7/2017 10:18 nguyễn thị tuyết 0939844xxx xxxxentuyet07101993@gmail.com
11/7/2017 10:20 *Khách hàng chưa cập nhật 0977300xxx xxxx_gi@yahoo.com
11/7/2017 10:23 LÊ THỊ NGỌC DUNG 0988689xxx xxxxangtamsn2011@gmail.com
11/7/2017 10:24 Nguyễn Hùng 0932621xxx  
11/7/2017 10:27 Đỗ Đức Trung 0903704xxx xxxxgpod@hotmail.com
11/7/2017 10:27 *Khách hàng chưa cập nhật 0906635xxx  
11/7/2017 10:28 trí đức vỹ minh 0997261xxx xxxxntdv@island.vn
11/7/2017 10:28 Đoàn Hồng Nhựt 0946286xxx xxxx.tcnh@gmail.com
11/7/2017 10:30 Đỗ Huỳnh Phương 01696401xxx xxxxtu_happy21@yahoo.com
11/7/2017 10:32 *Khách hàng chưa cập nhật 0915438xxx  
11/7/2017 10:38 *Khách hàng chưa cập nhật 0936093xxx xxxxien0082@gmail.com
11/7/2017 10:40 *Khách hàng chưa cập nhật 0962234xxx  
11/7/2017 10:41 *Khách hàng chưa cập nhật 0963345xxx xxxxtuy86@yahoo.com
11/7/2017 10:41 *Khách hàng chưa cập nhật 0918712xxx xxxx.love_1228@yahoo.com
11/7/2017 10:43 Nguyễn Bình Minh 0979432xxx xxxxhmk82@gmail.com
11/7/2017 10:46 Lê Thị Tú Uyên 0904661xxx  
11/7/2017 10:47 Đàm Đăng Ninh 0977890xxx xxxxangninh.nh@gmail.com
11/7/2017 10:48 Vũ Thị Thi 01636834xxx xxxxam85@yahoo.com
11/7/2017 10:50 Trần nghĩa 0888718xxx xxxxnghiavbhp92@gmail.com
11/7/2017 10:53 *Khách hàng chưa cập nhật 0982702xxx  
11/7/2017 10:58 TÔ QUANG HIẾU 0903491xxx  
11/7/2017 10:58 Tran Thi Thanh Hang 0939221xxx  
11/7/2017 10:58 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 01698787xxx xxxxgocryan@gmail.com
11/7/2017 11:05 *Khách hàng chưa cập nhật 0942898xxx xxxxuyhanh@yahoo.com.vn
11/7/2017 11:11 Nguyễn thu trang 0903141xxx xxxxgnt-hn@mk.com.vn
11/7/2017 11:13 Nguyễn Huy Toàn 0963839xxx xxxxenhuytoan5@gmail.com
11/7/2017 11:15 thanh hòa 0908829xxx  
11/7/2017 11:17 Hoàng Ngọc Quyết 0908619xxx xxxxquyet.hoang@gmail.com
11/7/2017 11:17 *Khách hàng chưa cập nhật 0902451xxx  
11/7/2017 11:19 *Khách hàng chưa cập nhật 0983697xxx  
11/8/2017 0:48 Nguyễn Ngọc Hải 0908364xxx  
11/8/2017 5:13 Phạm Thành Luân 0907587xxx xxxxhluanhtc@gmail.com
11/8/2017 6:19 Lưu Thị Thuý Hằng 01289163xxx xxxx.luu82@yahoo.com
11/8/2017 6:29 *Khách hàng chưa cập nhật 0963089xxx  
11/8/2017 6:35 Nguyễn Kim Hưng 0906795xxx xxxxung8277@gmail.com
11/8/2017 6:56 Nguyễn Hải Quân 0973363xxx xxxxuanlh@gmail.com
11/8/2017 7:16 *Khách hàng chưa cập nhật 0939469xxx xxxxduongbatdongsan@gmail.com
11/8/2017 7:28 *Khách hàng chưa cập nhật 0911457xxx xxxxtung@yahoo.com.vn
11/8/2017 7:28 Nguyen Ngoc Hong Hanh 0909235xxx  
11/8/2017 7:30 lê thanh tài 0903329xxx  
11/8/2017 7:33 đào thị phấn 01273107xxx  
11/8/2017 8:02 Đỗ thị Duyên 0913092xxx xxxxn050584@gmail.com
11/8/2017 8:10 Đỗ thị Duyên 0973908xxx xxxxn050584@gmail.com
11/8/2017 8:26 Trịnh Thùy Dung 0904652xxx xxxxdung_trinh86@yahoo.com.vn
11/8/2017 8:37 ĐẶNG THỊ BÍCH NGA 0978725xxx xxxxnga.dang@gmail.com
11/8/2017 8:37 Nguyen Minh Truyet 0932326xxx xxxxtruyet@gmail.com
11/8/2017 8:43 *Khách hàng chưa cập nhật 01637350xxx  
11/8/2017 8:58 Trần Văn Hiển 0976076xxx xxxxuhcl@gmail.com
11/8/2017 9:06 MAI PHƯỚC MINH 01629990xxx xxxxnh2001@gmail.com
11/8/2017 9:08 Nguyễn thu trang 0988744xxx xxxxgnt-hn@mk.com.vn
11/8/2017 9:11 *Khách hàng chưa cập nhật 0964341xxx xxxxfet.bk@gmail.com
11/8/2017 9:17 *Khách hàng chưa cập nhật 0904737xxx  
11/8/2017 9:22 Jason Nguyễn 0907148xxx  
11/8/2017 9:25 Phạm Thị Thúy Hằng 0986258xxx xxxxngptt9@adayroi.com
11/8/2017 9:34 *Khách hàng chưa cập nhật 0909222xxx  
11/8/2017 9:35 *Khách hàng chưa cập nhật 0903296xxx  
11/8/2017 9:40 Anh Nam 0936150xxx xxxxgockpi@gmail.com
11/8/2017 9:40 huynh xuan hoai 0902226xxx xxxxlias@yahoo.com.vn
11/8/2017 9:45 Hoàng Thanh Sơn 0966461xxx  
11/8/2017 9:48 Vũ Chí Thiện 0983256xxx  
11/8/2017 9:48 *Khách hàng chưa cập nhật 0935537xxx  
11/8/2017 9:49 Nguyen Hong Hai 0981648xxx  
11/8/2017 9:54 *Khách hàng chưa cập nhật 0962991xxx xxxxhangchoai@gmail.com
11/8/2017 9:55 *Khách hàng chưa cập nhật 0985727xxx  
11/8/2017 10:00 *Khách hàng chưa cập nhật 01642176xxx xxxxgtn@yahoo.com
11/8/2017 10:03 *Khách hàng chưa cập nhật 0934089xxx  
11/8/2017 10:04 Lại Quốc Tuấn 0902245xxx xxxx.diesel@gmail.com
11/8/2017 10:09 Lê Thu Hương 0902257xxx xxxxuhuong3389@gmail.com
11/8/2017 10:10 Han Hieu Thao 0974505xxx xxxxieuthao@gmail.com
11/8/2017 10:10 *Khách hàng chưa cập nhật 0903706xxx  
11/8/2017 10:12 Phan Quoc Binh 0908599xxx  
11/8/2017 10:15 Triệu Minh Thắng 0988964xxx xxxx.thang97@gmail.com
11/8/2017 10:15 *Khách hàng chưa cập nhật 0946030xxx  
11/8/2017 10:17 nguyen bich huong 01217819xxx xxxxuong1004@yahoo.com.vn
11/8/2017 10:17 *Khách hàng chưa cập nhật 0909893xxx  
11/8/2017 10:18 Lê Nguyễn Bảo Uyên 0983028xxx xxxxle1403@gmail.com
11/8/2017 10:18 *Khách hàng chưa cập nhật 0906363xxx  
11/8/2017 10:19 TRẦN THỊ QUẾ ANH 0941065xxx xxxxanh9328@gmail.com
11/8/2017 10:19 Lê Đình Luận 0909452xxx xxxxluan2710@gmail.com
11/8/2017 10:22 Nguyen THU ngan 0934439xxx xxxxifer.ngan08@gmail.com
11/8/2017 10:23 Nguyễn Lộc Nhân 0903612xxx xxxxhan2002@gmail.com
11/8/2017 10:24 Nguyễn Lộc Nhân 0913119xxx xxxxhan2002@gmail.com
11/8/2017 10:30 ĐỖ THU HÀ 0983801xxx xxxxothiha@gmail.com
11/8/2017 10:37 HOÀNG LÊ LINH 0909078xxx xxxxglelinhcanloc@gmail.com
11/8/2017 10:40 Khanh Vo 0983488xxx xxxxystar.silver@gmail.com
11/8/2017 10:40 *Khách hàng chưa cập nhật 0978218xxx  
11/8/2017 10:46 Nguyen Minh Hanh 0912728xxx  
11/8/2017 10:49 Ho Thi QUynh Lan 01695816xxx xxxxagf@yahoo.com
11/8/2017 10:52 tuananh 0903738xxx xxxxt_heart_2310@yahoo.com
11/8/2017 10:58 *Khách hàng chưa cập nhật 0907969xxx  
11/8/2017 10:59 Nguyễn Thị Mỹ Linh 0979728xxx xxxxnh.nguyen0906@gmail.com
11/8/2017 10:59 Nguyen Thi Thu Thao 0967120xxx xxxxpcbc1976@gmail.com
11/8/2017 11:03 SẦM PHƯƠNG THẢO 0934050xxx xxxxhuongthao@yahoo.com.vn
11/8/2017 11:05 *Khách hàng chưa cập nhật 0937809xxx  
11/8/2017 11:06 *Khách hàng chưa cập nhật 0906300xxx xxxxhvan1088@gmail.com
11/8/2017 11:07 *Khách hàng chưa cập nhật 0932269xxx  
11/8/2017 11:14 *Khách hàng chưa cập nhật 0987421xxx  
11/8/2017 11:14 *Khách hàng chưa cập nhật 0902039xxx  
11/8/2017 11:14 HUYNH THANH TAM 0903141xxx xxxxhthanhtam93@yahoo.com
11/8/2017 11:17 dodinhdoan 0984985xxx  
11/8/2017 11:21 TRAN LE QUOC HUY 0939335xxx xxxxlequochuy7272@gmail.com
11/8/2017 11:21 Hùng Trịnh 01643028xxx  
11/8/2017 11:25 *Khách hàng chưa cập nhật 01689355xxx  
11/8/2017 11:29 ninh trần đăng 0906887xxx xxxxtd5@gmail.com
11/8/2017 11:30 Hoang Chien 0909480xxx xxxxgchien2010@yahoo.com
11/8/2017 11:37 *Khách hàng chưa cập nhật 0938005xxx xxxxan@gmail.com
11/8/2017 11:42 *Khách hàng chưa cập nhật 0908464xxx  
11/8/2017 11:42 Doan Nguyen Thanh Nhut 0912757xxx xxxxhnhut.91@gmail.com
11/8/2017 11:45 Nguyễn Ngọc Anh 01685802xxx  
11/8/2017 11:46 *Khách hàng chưa cập nhật 0903170xxx  
11/8/2017 11:47 *Khách hàng chưa cập nhật 01653768xxx  
11/8/2017 11:47 *Khách hàng chưa cập nhật 01666459xxx  
11/8/2017 11:52 *Khách hàng chưa cập nhật 0904062xxx  
11/8/2017 11:54 Vu Anh Thu 01228920xxx xxxxytau182@yahoo.com
11/8/2017 11:55 lê phương anh 0983989xxx xxxxp.dbp@mbbank.com.vn
11/8/2017 11:56 Nguyễn nhật nam 0983448xxx xxxxn1988@gmail.com
11/8/2017 11:59 TRẦN CHÂU MINH NGUYỆT 0982692xxx xxxxettcm@gmail.com
11/8/2017 12:03 *Khách hàng chưa cập nhật 0987189xxx  
11/8/2017 12:03 *Khách hàng chưa cập nhật 0936556xxx  
11/8/2017 12:03 Phan Hoang Mai 0975790xxx  
11/8/2017 12:04 *Khách hàng chưa cập nhật 0989196xxx  
11/8/2017 12:09 Trần Đăng Hiển 0912319xxx  
11/8/2017 12:09 nguyen văn hưng 0974366xxx xxxx29236@gmail.com
11/8/2017 12:14 *Khách hàng chưa cập nhật 0914339xxx  
11/8/2017 12:14 *Khách hàng chưa cập nhật 0969800xxx xxxxucnh10@adayroi.com
11/8/2017 12:22 *Khách hàng chưa cập nhật 0966256xxx xxxxrang1909@gmail.com
11/8/2017 12:23 phạm hưng kiên 0912310xxx xxxxdinkien@yahoo.com
11/8/2017 12:27 LÊ ANH KIỆT 0947881xxx xxxxthegioididong@gmail.com
11/8/2017 12:29 *Khách hàng chưa cập nhật 0904233xxx  
11/8/2017 12:33 *Khách hàng chưa cập nhật 0911584xxx xxxxrang1909@gmail.com
11/9/2017 0:00 *Khách hàng chưa cập nhật 0934191xxx  
11/9/2017 0:07 *Khách hàng chưa cập nhật 0945580xxx xxxxbht@gmail.com
11/9/2017 0:11 *Khách hàng chưa cập nhật 0938671xxx  
11/9/2017 0:45 *Khách hàng chưa cập nhật 0988489xxx  
11/9/2017 1:14 *Khách hàng chưa cập nhật 0907775xxx  
11/9/2017 1:22 *Khách hàng chưa cập nhật 0909613xxx xxxxnganh1980@gmail.com
11/9/2017 3:35 *Khách hàng chưa cập nhật 0913232xxx xxxxtran.net@gmail.com
11/9/2017 3:44 *Khách hàng chưa cập nhật 0976569xxx  
11/9/2017 6:35 *Khách hàng chưa cập nhật 0906625xxx  
11/9/2017 7:48 Trần Đức Bình 0976035xxx xxxxct0407@gmail.com
11/9/2017 7:58 *Khách hàng chưa cập nhật 0936424xxx  
11/9/2017 8:01 ĐÀO THỊ HUYỀN 0903635xxx  
11/9/2017 8:04 toan trinh minh 0986434xxx  
11/9/2017 8:19 nguyễn thanh tùng 0904977xxx  
11/9/2017 8:22 nam 0974930xxx xxxxeu@gmail.com
11/9/2017 8:24 *Khách hàng chưa cập nhật 0936032xxx  
11/9/2017 8:31 NGUYỄN THỊ HOA 0938971xxx xxxxinhtim206@gmail.com
11/9/2017 8:35 Trần thị lê 0983335xxx  
11/9/2017 8:37 PHẠM THỊ THÙY 0934202xxx xxxxthuy.pham186@gmail.com
11/9/2017 8:38 lienhuong duong 0912776xxx xxxxg_lienhuong@yahoo.com
11/9/2017 8:38 Xuân Ngọc 0942255xxx xxxxnguyen121@gmail.com
11/9/2017 8:45 *Khách hàng chưa cập nhật 0983927xxx  
11/9/2017 8:50 Vũ Việt Dũng 01227268xxx xxxxetdung2304@gmail.com
11/9/2017 8:51 Nguyễn Thư 01667166xxx xxxxguyenplk@gmail.com
11/9/2017 9:01 *Khách hàng chưa cập nhật 0983513xxx xxxxgiang.pttg@gmail.com
11/9/2017 9:01 *Khách hàng chưa cập nhật 01236914xxx  
11/9/2017 9:13 Ông Phàn 01677904xxx  
11/9/2017 9:17 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 0915341xxx xxxxanntt@adayroi.com
11/9/2017 9:19 *Khách hàng chưa cập nhật 0979358xxx  
11/9/2017 9:21 Chu Hang 0916668xxx  
11/9/2017 9:21 *Khách hàng chưa cập nhật 0988264xxx  
11/9/2017 9:23 Nguyễn Thành Bảo 0983198xxx xxxxont1@adayroi.com
11/9/2017 9:25 hoàng tuấn đạt 0989555xxx  
11/9/2017 9:25 Tạ Thu Tranb 01233178xxx  
11/9/2017 9:26 *Khách hàng chưa cập nhật 0902202xxx  
11/9/2017 9:28 Cao Thanh Thùy 01236346xxx xxxxcao.ellie@gmail.com
11/9/2017 9:28 *Khách hàng chưa cập nhật 0903417xxx  
11/9/2017 9:29 Trần Thúy Hạnh 0985434xxx xxxxthao02@yahoo.com
11/9/2017 9:31 đặng thi nguyệt 01627307xxx xxxxetdt@habeco.com.vn
11/9/2017 9:32 *Khách hàng chưa cập nhật 0902255xxx  
11/9/2017 9:33 *Khách hàng chưa cập nhật 0909441xxx  
11/9/2017 9:33 Ko Yoon Mann 0908121xxx  
11/9/2017 9:35 *Khách hàng chưa cập nhật 0903045xxx  
11/9/2017 9:35 Nguyễn Thanh Tuấn 0938219xxx xxxxhtuan10589@gmail.com
11/9/2017 9:36 TRƯƠNG NGỌC THẮNG 0947527xxx xxxxthang@gmail.com
11/9/2017 9:36 nguyễn thị yến 0983681xxx xxxxt@habeco.com.vn
11/9/2017 9:39 Lê Thúy Hà 0942222xxx xxxxangbienxanh@gmail.com
11/9/2017 9:40 HOÀNG ANH QUÂN 0919979xxx xxxxhoanganh68@gmail.com
11/9/2017 9:40 *Khách hàng chưa cập nhật 0913223xxx  
11/9/2017 9:42 *Khách hàng chưa cập nhật 0908000xxx  
11/9/2017 9:44 *Khách hàng chưa cập nhật 0966968xxx  
11/9/2017 9:45 *Khách hàng chưa cập nhật 0913301xxx xxxxtu@gmail.com
11/9/2017 9:50 tran ngoc truong 01695306xxx xxxxma154@gmail.com
11/9/2017 9:52 Nguyễn Hà Trung 0912507xxx  
11/9/2017 9:54 *Khách hàng chưa cập nhật 0904261xxx xxxxtrieu2910@gmail.com
11/9/2017 9:55 Tran Nhat Tuan 0983063xxx xxxxan135@gmail.com
11/9/2017 9:55 *Khách hàng chưa cập nhật 0907712xxx  
11/9/2017 9:58 Ngô Quang Thế Hùng 0932380xxx xxxx@vientinvinh.com.vn
11/9/2017 9:59 nguyen viet anh 0907797xxx xxxxanhhl@hotmail.com
11/9/2017 10:02 *Khách hàng chưa cập nhật 01237882xxx  
11/9/2017 10:08 *Khách hàng chưa cập nhật 0982303xxx  
11/9/2017 10:22 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG 0983134xxx xxxxgntk295@gmail.com
11/9/2017 10:22 Nguyễn Phạm Đình Ngọc 0983951xxx  
11/9/2017 10:24 NGUYỄN HỒNG HẢI 0937997xxx xxxxea6@gmail.com
11/9/2017 10:24 bao huong tran nguyen 0904977xxx xxxxnguyenbaohuong@gmail.com
11/9/2017 10:24 sanny vu 0919698xxx xxxxyvu@gmail.com
11/9/2017 10:24 *Khách hàng chưa cập nhật 0902701xxx xxxxntd2t@gmail.com
11/9/2017 10:24 *Khách hàng chưa cập nhật 0963004xxx xxxxph312@gmail.com
11/9/2017 10:25 *Khách hàng chưa cập nhật 01677275xxx  
11/9/2017 10:27 Nguyễn Ngọc Hùng 0916789xxx xxxxnness@gmail.com
11/9/2017 10:29 *Khách hàng chưa cập nhật 0988905xxx  
11/9/2017 10:29 Nguyen Thuy Linh 090771xxx xxxxlinh7777@yahoo.com
11/9/2017 10:30 *Khách hàng chưa cập nhật 0909124xxx  
11/9/2017 10:31 *Khách hàng chưa cập nhật 01867672xxx  
11/9/2017 10:32 *Khách hàng chưa cập nhật 01636151xxx  
11/9/2017 10:34 Phạm Hồng Thắm 0903604xxx xxxxthamvn@gmail.com
11/9/2017 10:35 tranhuong 0934162xxx  
11/9/2017 10:35 Kiều Chi 0945599xxx  
11/9/2017 10:41 Tong Dang Khoa 0982482xxx xxxxoa128@gmail.com
11/9/2017 10:41 Nguyễn Thị Chiến 0913542xxx  
11/9/2017 10:43 *Khách hàng chưa cập nhật 0918555xxx  
11/9/2017 10:46 Tạ Hòa Bình 01237005xxx xxxxsaigon4@yahoo.com
11/9/2017 10:46 Bùi Thị Huế 0902521xxx xxxxt@ominext.com
11/9/2017 10:47 Vũ Đình Vinh 0916609xxx  
11/9/2017 10:50 *Khách hàng chưa cập nhật 01254890xxx  
11/9/2017 10:57 Tran Thi Minh Tam 0987549xxx xxxxucky8@yahoo.com
11/9/2017 10:57 Nguyễn nghĩa 0914758xxx xxxxatuan.cotecgroup@yahoo.com.vn
11/9/2017 11:00 ĐOÀN TỐ CHÀN 0966503xxx xxxxtochan@yahoo.com
11/9/2017 11:03 Trần Quỳnh My 01667879xxx xxxxhmy121@icloud.com
11/9/2017 11:05 Đỗ Minh Hà 0988925xxx xxxxnhha222@gmail.com
11/9/2017 11:08 NGUYỄN THỊ THÚY MINH 0974216xxx xxxx0007@yahoo.com
11/9/2017 11:10 Duong Anh Phuong 0944693xxx xxxxnh1305@yahoo.com
11/9/2017 11:11 *Khách hàng chưa cập nhật 0937616xxx  
11/9/2017 11:12 Đỗ Minh Đức 01222990xxx xxxxductb09@gmail.com
11/9/2017 11:14 *Khách hàng chưa cập nhật 0986765xxx  
11/9/2017 11:15 *Khách hàng chưa cập nhật 0978516xxx  
11/9/2017 11:15 Nguyen Thanh Thao 0948001xxx xxxx7980@gmail.com
11/9/2017 11:15 triệu thị kim thoa 0936830xxx xxxxhtygirl_89@yahoo.com
11/9/2017 11:16 *Khách hàng chưa cập nhật 0949942xxx xxxxrose2910@gmail.com
11/9/2017 11:16 Nguyễn Trung Kiên 0907248xxx xxxxen3011@yahoo.com
11/10/2017 0:01 Nguyễn Đắc Thông 0984845xxx xxxxhong28@gmail.com
11/10/2017 0:03 Trương Minh Chiến 0904702xxx  
11/10/2017 0:03 Đặng Duy Minh 0903659xxx xxxxisent_93@yahoo.com.vn
11/10/2017 0:19 *Khách hàng chưa cập nhật 0909989xxx xxxxdx55vnu@gmail.com
11/10/2017 0:33 lưu Minh Tuấn 0903684xxx xxxxtuan.ltt@gmail.com
11/10/2017 0:33 Vũ Chí Hiếu 01229991xxx xxxxtt076@yahoo.com
11/10/2017 0:42 Nguyễn vân anh 0937656xxx xxxxnhnguyen177@gmail.com
11/10/2017 5:41 vu thuy duong 01696926xxx xxxxduong.vn10@gmail.com
11/10/2017 6:45 *Khách hàng chưa cập nhật 01259451xxx  
11/10/2017 6:56 *Khách hàng chưa cập nhật 0988941xxx xxxxegates2008@gmail.com
11/10/2017 6:57 Đàm Minh Huyền 0988879xxx xxxxt.nil@gmail.com
11/10/2017 7:01 Phan Đình Việt 0933266xxx xxxxdphan@gmail.com
11/10/2017 7:32 *Khách hàng chưa cập nhật 0912464xxx xxxxn.tlu@gmail.com
11/10/2017 8:02 *Khách hàng chưa cập nhật 0989082xxx  
11/10/2017 8:12 Nguyễn anh Đông 0908503xxx xxxxmotorola@gmail.com
11/10/2017 8:13 Nguyễn Anh Quân 0904903xxx xxxxnguyen30791@gmail.com
11/10/2017 8:15 *Khách hàng chưa cập nhật 0979559xxx  
11/10/2017 8:18 Nguyễn Anh Quân 0963361xxx xxxxnguyen30791@gmail.com
11/10/2017 8:26 PHAMQUOCKHANH 0912061xxx xxxxavelvn@yahoo.com
11/10/2017 8:27 *Khách hàng chưa cập nhật 0918799xxx  
11/10/2017 8:33 *Khách hàng chưa cập nhật 0918321xxx  
11/10/2017 8:35 *Khách hàng chưa cập nhật 0901441xxx xxxxvb@gmail.com
11/10/2017 8:39 Trần Tiến Thành 0983400xxx xxxxtienthanh@live.com
11/10/2017 8:39 *Khách hàng chưa cập nhật 0983877xxx  
11/10/2017 8:44 *Khách hàng chưa cập nhật 0912269xxx  
11/10/2017 8:45 *Khách hàng chưa cập nhật 01656948xxx xxxxtheanhkhoa@gmail.com
11/10/2017 8:53 bui thi hoa dao 0934469xxx xxxxao3282@gmail.com
11/10/2017 8:58 La Thi Ngoc Huong 0909659xxx xxxxgle97@yahoo.com
11/10/2017 9:01 *Khách hàng chưa cập nhật 0986776xxx xxxxmt@gmail.com
11/10/2017 9:05 NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP 0962525xxx xxxx_1809@yahoo.com
11/10/2017 9:06 Phan Tú Anh 0903136xxx xxxxtuanhvt@gmail.com
11/10/2017 9:12 sò hương 0978974xxx xxxxlinee@yahoo.com.vn
11/10/2017 9:13 *Khách hàng chưa cập nhật 01228800xxx xxxxuong2207@gmail.com
11/10/2017 9:13 Nguyễn nghĩa 01683383xxx xxxxatuan.cotecgroup@yahoo.com.vn
11/10/2017 9:15 *Khách hàng chưa cập nhật 0975223xxx  
11/10/2017 9:19 VO TRI PHUC 0982074xxx xxxxiphuc@gmail.com
11/10/2017 9:19 bi tròn xoe 01259917xxx xxxxonxinh@gmail.com
11/10/2017 9:19 *Khách hàng chưa cập nhật 0918604xxx  
11/10/2017 9:20 Lê Phương Uyên 01694849xxx xxxxguyenn273@gmail.com
11/10/2017 9:20 Minh Diễm 0915552xxx xxxx11@yahoo.com
11/10/2017 9:21 Nguyễn Chí Thức 0908541xxx xxxxaudvn@gmail.com
11/10/2017 9:22 *Khách hàng chưa cập nhật 01689979xxx xxxxhvan1088@gmail.com
11/10/2017 9:27 *Khách hàng chưa cập nhật 0942341xxx xxxxngngoc@gmail.com
11/10/2017 9:27 *Khách hàng chưa cập nhật 0975565xxx  
11/10/2017 9:28 Đặng Quốc Thắng 0988398xxx xxxxthangdang96@gmail.com
11/10/2017 9:31 Do Thanh Binh 0901305xxx xxxxthanhdo@yahoo.com
11/10/2017 9:31 VŨ THỊ MỸ HẰNG 0909220xxx xxxxhong25@gmail.com
11/10/2017 9:33 *Khách hàng chưa cập nhật 0961013xxx  
11/10/2017 9:34 Nguyễn Kim Trường 0967754xxx xxxxngnk90@gmail.com
11/10/2017 9:35 NGUYỄN XUÂN ÁNH 01678135xxx xxxxguyenueh@gmail.com
11/10/2017 9:38 bùi thị tuyet 0989390xxx xxxxghao.dp@gmail.com
11/10/2017 9:38 Chu Nguyệt Anh 01654706xxx xxxxetanh@sunmoon.edu.vn
11/10/2017 9:40 *Khách hàng chưa cập nhật 0968383xxx xxxxdangb@gmail.com
11/10/2017 9:40 *Khách hàng chưa cập nhật 0943710xxx  
11/10/2017 9:43 Huỳnh Mai Bảo 0975223xxx xxxxeubaoa2@gmail.com
11/10/2017 9:45 *Khách hàng chưa cập nhật 0981838xxx xxxx5kb@gmail.com
11/10/2017 9:46 ngan29 0985428xxx xxxxgvt@habeco.com.vn
11/10/2017 9:48 *Khách hàng chưa cập nhật 0919861xxx xxxxn108@yahoo.com
11/10/2017 9:50 Nguyễn Nông Vinh 0919110xxx xxxxnong19@gmail.com
11/10/2017 9:51 Vũ Hoàng Việt 01662629xxx xxxxtlak.mistgun@gmail.com
11/10/2017 9:52 Nguyễn nghĩa 01234568xxx xxxxatuan.cotecgroup@yahoo.com.vn
11/10/2017 9:53 Lê Anh Đức 01678600xxx xxxx46hvtc@gmail.com
11/10/2017 9:53 nguyen phuoc an ha 0919423xxx  
11/10/2017 9:54 Nguyễn Thúy Quỳnh 01674533xxx xxxxhnt.pjico@gmail.com
11/10/2017 9:55 tran ngoc truong 0906686xxx xxxxma154@gmail.com
11/10/2017 9:56 *Khách hàng chưa cập nhật 0983107xxx  
11/10/2017 9:58 Nguyễn nghĩa 01684546xxx xxxxatuan.cotecgroup@yahoo.com.vn
11/10/2017 9:58 LÊ NA 01258883xxx xxxx29388@gmail.com
11/10/2017 10:01 Lư Gia Phú 0918339xxx xxxxaphu@yahoo.com
11/10/2017 10:02 *Khách hàng chưa cập nhật 0987598xxx  
11/10/2017 10:04 maihuong nguyen 0966366xxx xxxxongden090986@yahoo.com.vn
11/10/2017 10:06 Phạm Tuấn Dũng 0913216xxx xxxxsam@gmail.com
11/10/2017 10:06 pham trong long 01696926xxx  
11/10/2017 10:07 Lê thị ngọc trâm 0936214xxx xxxxtram.le0812@gmail.com
11/10/2017 10:07 Han Hieu Thao 0903730xxx xxxxieuthao@gmail.com
11/10/2017 10:11 Han Hieu Thao 0917303xxx xxxxieuthao@gmail.com
11/10/2017 10:13 *Khách hàng chưa cập nhật 01649684xxx xxxxduongcpo@gmail.com
11/10/2017 10:14 hung bui quoc 0948207xxx xxxxuochung1988@gmail.com
11/10/2017 10:19 nguyễn thuỳ dung 0902118xxx  
11/10/2017 10:20 hà vương 01222626xxx xxxxong54@gmail.com
11/10/2017 10:21 Phạm Thị Hậu 0908575xxx  
11/10/2017 10:22 NGUYỄN HỒNG HẢI 0909549xxx xxxxea6@gmail.com
11/10/2017 10:26 Lê Huỳnh 0903446xxx xxxxhle81@yahoo.com
11/10/2017 10:27 Hoàng Đình Thủy 0988888xxx  
11/10/2017 10:34 Hưng Huỳnh 01299552xxx xxxx.wifi@gmail.com
11/10/2017 10:36 luong thi hien 0941050xxx xxxxluong129@gmail.com
11/10/2017 10:36 VŨ TRÀ MY 0912646xxx xxxxy.hmu@gmail.com
11/10/2017 10:37 Bùi Vân Khánh 01656056xxx xxxxhanh.neu@gmail.com
11/10/2017 10:39 *Khách hàng chưa cập nhật 0915937xxx  
11/10/2017 10:40 Lê Hòai Phong 0916699xxx xxxxphong.pcm8@gmail.com
11/10/2017 10:41 Nguyen Cong Tuyen 0913212xxx xxxxtuyenvip@gmail.com
11/10/2017 10:41 võ hiền 0916226xxx xxxxienkt01@gmail.com
11/10/2017 10:44 *Khách hàng chưa cập nhật 0916888xxx  
11/10/2017 10:47 *Khách hàng chưa cập nhật 0908252xxx  
11/10/2017 10:50 Nguyễn Thị Thu Trang 0979858xxx  
11/10/2017 10:53 *Khách hàng chưa cập nhật 0905288xxx  
11/10/2017 10:55 *Khách hàng chưa cập nhật 0972912xxx xxxxduongcpo@gmail.com
11/10/2017 10:55 Le Duc Luyen 0989756xxx xxxxcluyen2012@gmail.com
11/10/2017 10:58 Loi Duong 0933890xxx xxxxuong1989@gmail.com
11/10/2017 11:00 Võ Thành Lâm 0984390xxx xxxxvothanhlam@gmail.com
11/11/2017 0:01 Vũ Duy Anh 0932229xxx xxxxdyvu@gmail.com
11/11/2017 0:04 *Khách hàng chưa cập nhật 0903267xxx  
11/11/2017 0:08 *Khách hàng chưa cập nhật 0898148xxx  
11/11/2017 0:09 vu hai yen 0936466xxx xxxxiyen86@gmail.com
11/11/2017 0:10 *Khách hàng chưa cập nhật 0973797xxx  
11/11/2017 0:11 *Khách hàng chưa cập nhật 0969919xxx  
11/11/2017 0:12 Lê Thị Thuỳ Mỹ 0902299xxx xxxxmy253@gmail.com
11/11/2017 0:17 *Khách hàng chưa cập nhật 0913227xxx  
11/11/2017 0:19 Dương Minh Hiếu 01688380xxx xxxxghieufb@gmail.com
11/11/2017 0:23 *Khách hàng chưa cập nhật 0942773xxx  
11/11/2017 0:25 Lưu Văn Lành 0902755xxx  
11/11/2017 0:26 NGUYỄN THÙY DUNG 0988806xxx xxxxnt893@gmail.com
11/11/2017 0:34 Do quynh cham 0965112xxx xxxxynhcham@gmail.com
11/11/2017 0:36 Luong Vu Minh Ngoc 0902459xxx xxxxvnbichvn@gmail.com
11/11/2017 0:45 Nguyễn Ngọc Tuyển 0913235xxx xxxxn.nguyenngoc@gmail.com
11/11/2017 0:50 *Khách hàng chưa cập nhật 0983203xxx  
11/11/2017 1:19 bui minh 0908908xxx xxxxgminh1105@gmail.com
11/11/2017 1:40 *Khách hàng chưa cập nhật 0934556xxx  
11/11/2017 3:26 VŨ THỊ HOÀNG VIỆT 0989049xxx xxxxchip0802@gmail.com
11/11/2017 4:47 Trần Vĩnh Thắng 0973822xxx  
11/11/2017 4:59 Trần Vĩnh Thắng 0909959xxx  
11/11/2017 6:05 *Khách hàng chưa cập nhật 0907520xxx  
11/11/2017 6:43 *Khách hàng chưa cập nhật 0907712xxx xxxxynhmy@gmail.com
11/11/2017 6:47 Tran anh minh 0936391xxx xxxxinh.ktv@gmail.com
11/11/2017 6:47 *Khách hàng chưa cập nhật 0912075xxx xxxxess_quail1986@yahoo.com
11/11/2017 6:57 *Khách hàng chưa cập nhật 0976357xxx xxxxynhmy@gmail.com
11/11/2017 7:15 Nguyễn Trung Nhật 0923584xxx xxxxtn89@gmail.com
11/11/2017 7:47 *Khách hàng chưa cập nhật 0941070xxx  
11/11/2017 7:54 nguyễn thị lan anh 0934668xxx  
11/11/2017 8:10 Đào Lê Mai Anh 0908701xxx xxxxhdlm@vingroup.net
11/11/2017 8:17 *Khách hàng chưa cập nhật 0975956xxx  
11/11/2017 8:25 Vũ Chí Thiện 0986683xxx  
11/11/2017 8:26 *Khách hàng chưa cập nhật 0912450xxx  
11/11/2017 8:27 Pham Thi Thu Giang 0968621xxx xxxxie.pham2806@gmail.com
11/11/2017 8:32 *Khách hàng chưa cập nhật 0988083xxx  
11/11/2017 8:32 *Khách hàng chưa cập nhật 01258842xxx xxxxhut@gmail.com
11/11/2017 8:33 Nguyen Bich Nu 0936095xxx xxxxenbichnu@gmail.com
11/11/2017 8:35 Phương 01689073xxx xxxxhiphuongcc123@gmail.com
11/11/2017 8:39 *Khách hàng chưa cập nhật 0914070xxx  
11/11/2017 8:40 oanh dương thị thùy 0966747xxx xxxxnhihoang@yahoo.com.vn
11/11/2017 8:42 *Khách hàng chưa cập nhật 0983831xxx  
11/11/2017 8:48 PHAM THI YEN NHI 0933150xxx  
11/11/2017 8:49 *Khách hàng chưa cập nhật 0903202xxx  
11/11/2017 8:54 *Khách hàng chưa cập nhật 0906294xxx xxxxt.pmd@gmail.com
11/11/2017 8:57 *Khách hàng chưa cập nhật 0989315xxx  
11/11/2017 8:57 *Khách hàng chưa cập nhật 01649087xxx  
11/11/2017 9:01 NGÔ HÀ SƠN 0918106xxx xxxxason2@gmail.com
11/11/2017 9:03 *Khách hàng chưa cập nhật 0937236xxx  
11/11/2017 9:05 *Khách hàng chưa cập nhật 0916168xxx  
11/11/2017 9:05 NGUYỄN TRẦN NGỌC TRANG 0918702xxx xxxxgntn26590@gmail.com
11/11/2017 9:07 Nguyen Thanh Tam 01686853xxx xxxxh2003@yahoo.com
11/11/2017 9:09 *Khách hàng chưa cập nhật 01665599xxx  
11/11/2017 9:13 Phạm Thị Kim Phượng 01628453xxx xxxxhuongmicoem@gmail.com
11/11/2017 9:15 trần quyên 0904699xxx  
11/11/2017 9:20 Bùi Mạnh Đức 0902760xxx xxxxehanoi99@gmail.com
11/11/2017 9:21 *Khách hàng chưa cập nhật 0913905xxx xxxxgnguyen130@gmail.com
11/11/2017 9:21 Lê Hương Thảo 0977024xxx xxxxuongthao@yahoo.com
11/11/2017 9:22 *Khách hàng chưa cập nhật 0945919xxx  
11/11/2017 9:23 VO DUY 0973665xxx xxxxy84@gmail.com
11/11/2017 9:29 *Khách hàng chưa cập nhật 0963382xxx  
11/11/2017 9:31 *Khách hàng chưa cập nhật 0979566xxx  
11/11/2017 9:33 *Khách hàng chưa cập nhật 0983377xxx xxxxhip211@gmail.com
11/11/2017 9:34 *Khách hàng chưa cập nhật 0983214xxx  
11/11/2017 9:34 *Khách hàng chưa cập nhật 0983848xxx  
11/11/2017 9:38 Nguyen Luong Tam 0913453xxx xxxxnguyen205@gmail.com
11/11/2017 9:43 Ngo Ngoc 0938106xxx  
11/11/2017 9:44 *Khách hàng chưa cập nhật 01664171xxx xxxxuonghd1@adayroi.com
11/11/2017 9:46 Ngọc Trần 0914070xxx  
11/11/2017 9:47 *Khách hàng chưa cập nhật 0966747xxx  
11/11/2017 9:50 Loi Duong 0936214xxx xxxxuong1989@gmail.com
11/11/2017 9:51 *Khách hàng chưa cập nhật 0983831xxx  
11/11/2017 9:58 *Khách hàng chưa cập nhật 0933150xxx xxxxhongmet@gmail.com
11/11/2017 9:58 Nguyen Hoang 0903202xxx xxxxooc@yahoo.com
11/11/2017 9:59 Nguyễn Phú Thị Linh 0906294xxx xxxxnguyennewway@gmail.com
11/11/2017 10:01 *Khách hàng chưa cập nhật 0989315xxx  
11/11/2017 10:04 *Khách hàng chưa cập nhật 01649087xxx xxxxnnga@vpbank.com.vn
11/11/2017 10:05 *Khách hàng chưa cập nhật 0918106xxx  
11/11/2017 10:05 *Khách hàng chưa cập nhật 0937236xxx  
11/11/2017 10:09 *Khách hàng chưa cập nhật 0916168xxx xxxxhung1306@gmail.com
11/11/2017 10:10 *Khách hàng chưa cập nhật 0918702xxx  
11/11/2017 10:12 HAU NGUYEN THANH NAM 01686853xxx xxxxam85@gmail.com
11/11/2017 10:17 Dang Hong Khanh 01665599xxx xxxxhongkhanh1975@gmail.com
11/11/2017 10:18 lê hà my 01628453xxx  
11/11/2017 10:20 *Khách hàng chưa cập nhật 0904699xxx  
11/11/2017 10:21 *Khách hàng chưa cập nhật 0902760xxx  
11/11/2017 10:22 khôi nguyễn 0913905xxx  
11/11/2017 10:24 giáp thị thùy linh 0977024xxx xxxxpham1989@gmail.com
11/11/2017 10:25 *Khách hàng chưa cập nhật 0945919xxx xxxxt.dtk@gmail.com
11/11/2017 10:26 *Khách hàng chưa cập nhật 0973665xxx xxxxgnv.dhtm@gmail.com
11/11/2017 10:26 *Khách hàng chưa cập nhật 0986776xxx  
11/11/2017 10:26 *Khách hàng chưa cập nhật 0918106xxx  
11/11/2017 10:28 *Khách hàng chưa cập nhật 0918106xxx  
11/11/2017 10:29 Le Ngoc Han 0963382xxx xxxxnvn@gmail.com
11/11/2017 10:33 nguyễn hữu nam 0979566xxx xxxxh.mta@gmail.com
11/11/2017 10:34 Nguyễn Thị Kim Thanh 0983377xxx xxxxanhntk@vingroup.net
11/11/2017 10:34 *Khách hàng chưa cập nhật 0983214xxx xxxxthuy05@gmail.com
11/11/2017 10:36 Nguyễn Thị Lan Hương 0983848xxx xxxxhphuong221190@gmail.com
11/11/2017 10:37 Đặng Công Minh 0913453xxx xxxxcongminhdng@gmail.com
11/11/2017 10:37 Trần Anh Tuấn 0938106xxx  
11/11/2017 10:38 TRẦN THỊ THU HỒNG 01664171xxx  


*** Lưu ý: 

- Adayroi sẽ không hỗ trợ chi phí giao hàng quà tặng.

- Trường hợp Khách hàng hủy đơn hàng sau khi công bố kết quả. Adayroi có quyền từ chối tặng quà cho Khách hàng.

 

Từ khóa