Thụ tinh trong ống nghiệm - Thụ tinh nhân tạo

Thụ tinh trong ống nghiệm - Thụ tinh nhân tạo

IVF hay thụ tinh trong ống nghiệm, thụ tinh nhân tạo được hiểu là sự thụ tinh diễn ra bên ngoài cơ thể của một người phụ nữ, với điều kiện được sự kiểm soát trong phòng thí nghiệm.

15/04/2017 03:19

Thụ thai